تاخوگراف، مدل DTCO 3.0

قطعات اصل ولوو

وظیفه اصلی تاخوگراف ثبت زمان رانندگی و استراحت راننده است. رانندگان، شرکت ­ها و مقامات ناظر به منظور اطمینان از پیروی از قوانین و مقررات از اطلاعات تاخوگراف استفاده می­کنند.

به طور کلی از نظر قانونی، خودروهایی که وزن ناخالص­شان بیشتر از 3.5 تن (باربر) یا حامل حداقل 9 سرنشین باشند باید از دستگاه تاخوگراف استفاده کنند.

این کار به منظور تامین امنیت جاده­ای، حفاظت از رانندگان و اطمینان از اجرای قوانین مربوط به ساعات کاری و تضمین رقابتی عادلانه بین شرکت­های حمل و نقل انجام می­شود. در صورتی که دستگاه تاخوگراف خودرویی خراب باشد، خودرو مجاز به طی مسافت بسیار محدودی بوده و حتما باید یک دستگاه تاخوگراف نو نصب کند.

ولوو به منظور انجام سریع خدمات و افزایش زمان آماده به کار خودرو، دستگاه تاخوگراف مخصوص تمام خودروهای ولوو را عرضه می­کند.

نحوه عملکرد

دستگاه تاخوگراف زمان رانندگی، توقف­ها، زمان استراحت و سایر کارهای راننده را ثبت می­کند. تاخوگراف­های مدرن و دیجیتال دارای یک کارت دیجیتال مخصوص راننده، واحد اصلی (تاخوگراف) و یک سنسور سرعت واقع در سیستم انتقال قدرت خودرو می­باشند. سنسور سرعت، دوران شفت بیرونی را اندازه ­گیری می­کند و این اطلاعات توسط دستگاه تاخوگراف محاسبه و به سرعت واقعی خودرو تبدیل می­شود.

اطلاعات بر روی دستگاه و کارت راننده ذخیره می­شود و همچنین می­توان این اطلاعات را چاپ کرد.

جهت خرید قطعات برقی ولوو کلیک کنید 

دیدگاه شما چیست؟