خنک کننده ها

 

هنگام استفاده از موتور، د ر محفظه ها ی احتراق سر سیلندر گرما تولید میشود. خنک کننده ها این گرما را به رادیاتور منتقل می کنند، بنابراین از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری به عمل می آورند. چون خنک کننده در موتور با چند نوع ماده در تماس است، باید این مواد را در برابر خوردگی و از بین رفتن آب بندی محافظت نماید. باید بتواند دمای بالا و پایین را تحمل کند. همچنین این مایع نقش روان کنندگی دارد: برای مثال در پمپ خنک کننده.

ولوو دو نوع متفاوت خنک کننده ارائه می کند که هر دو پایه مونو اتیلن گلیکول MEG  دارند :

خنک کننده VCS ولوو ( STD 418-0001 ولوو ) که به طور ویژه برای موتورهای ولوو توسعه داده شده است. این خنک کننده زرد رنگ است: در سال 2005 معرفی شد و برای موتورهای کامیون ولوو از آن سال به بعد توصیه شده است. این خنک کننده یک خنک کننده نوع OAT (فناوری افزودنی ارگانیک) است، بنابراین، کیفیت این خنک  کننده در همه طول عمر آن بدون نیاز به افزودنی اضافه تضمین می شود.

خنک کننده ولوو به همراه فیلتر خنک کننده ولوو، محافظتی عالی در برابر انجماد و خوردگی برای موتورهای قدیمی تر ولوو ارائه میکند. این خنک کننده سبز رنگ است.

هشدار: هنگام پر کردن یا تعویض خنک کننده، مطمئن شوید که انواع مختلف خنک کننده مخلوط نشود.

هنگام استفاده ازمایع خنک کننده خطرا ت احتمالی وجود دارد، که توسط ولوو تأیید نشده است. 

تفاوت خنک کننده ها

ولوو در شرایط آزمایشگاهی بین خنک کننده VCS ولوو و سه نوع خنک کننده با کیفیت دیگر OAT موجود در بازار، مقایسه محصول انجام داده است. نتایج در سندی جداگانه ارائه شده است.

دلایل اصلی برای استفاده از خنک کننده های اصلی ولوو عبارت است از :

  • بسیار تخصصی: خنک کننده های ولوو به طور خاص توسط مهندسان ولوو برای موتورهای ولو و تأیید و راستی آزمایی شده اند.
  • بخش جدایی ناپذیر موتور: خنک کننده ولوو، یکی از قطعات اصلی ولوو و بنابراین یک بخش جدایی ناپذیر موتور تلقی میشود .
  • هزینه کل مالکیت کمتر: خنک کننده های ولوو مطابق با استانداردهای بالای مورد نیاز است، بنابراین موتو ر عملکرد و بهره وری خود را حفظ کرده و در کل طول عمر مفید موتور ، به کاهش هزینه ها ی عملیاتی و مالکیت کمک می کند .
  • عمر بیشتر قطعات: خنک کننده های ولوو بهترین تضمین برای عمر طولانی قطعات در کامیونهای ولوو است. آنها کلید عملکرد بدون مشکل تحت همه شرایط کاری هستند.

آزمایش گسترده

خنک کننده های ولوو تحت روشهای دقیق آزمایش از جمله آزمایش استاندارد صنعت بر مواد خاص ولوو قرارمی گیرند، مانند آزمایشهای معمول و آزمایشهایی برای اطمینان از عدم وقوع آسیبهای مرتبط با نشتی و آب بندی. ولو و بر خودروهای کامل شده ولوو راستی آزمایی های میدانی طولانی مدت انجام می دهد. این امر باعث تضمین محافظت موتور و انطباق خنک کننده ها ی ولوو با کیفیت و استانداردها ی بالای مورد نیاز ولوو است.

نتیجه گیر ی

خصوصیات شیمیایی خنک کننده های ولوو، محافظتی بهینه در برابر خوردگی ، فرسودگی، تورم و ترک خوردن را برای قطعات سیستم خنک کننده فراهم کرده و بنابراین عمر مفید موتور را بهینه م یکند.

استفاده از خنک کننده نامناسب یا مخلوط کردن با سایر مایعات، به سرعت باعث کاهش عملکرد و عمر مفید موتور میشود. ناسازگاری مواد میتواند منجر به نشت شود و در بدترین حالت منجر به از کار افتادن موتور می شود.

ترکیب نسبت ها

برای دستیابی به محافظت مناسب در برابر انجماد سیستم خنک کننده، حداقل باید  40 % خنک کننده در آ ب استفاده شود .

برای دستیابی به محافظت مطلوب در برابر انجماد، ترکیب به صورت زیر است :

غلظت خنک کننده برای ایجادمحافظت در برابر انجماد

∘𝐂%

25 -

40

35 -

50

46 -

60

کیفیت آب باید مطابق استاندارد STD 1285,1 باشد: در صورت عدم اطمینان، خنک کننده های آماده مخلوط شده ولوو توصیه میشود.

بخشهای اضافی توصیه شده

فیلتر خنک کننده، فقط با خنک کننده سبز ولوو.

برای خرید لوازم سرویس ولوو اینجا کلیک کنید

 

دیدگاه شما چیست؟