ترمز اضطراری کامیون های ولوو

ترمز اضطراری 

کامیون های ولوو با ترمز اضطراری از تصادف جلوگیری می کنند تا یک ویژگی ایمنی دیگر به این خودرو ها اضافه شود.

هشدار فاصله

این هشدار در سرعت بیش از 60 کیلومتر در ساعت فعال میشود و با یک علامت قرمز روی شیشه به راننده هشدار میدهد.

وقتی که تشخیص بدهد فاصله با ماشین جلو کمتر از فاصله زمانی منتخب است .

به این ترتیب راننده فرصت دارد تا سرعت را کم کند و فاصله ایمنی با ماشین جلو را رعایت کند .

به این ترتیب رانندگی و ترافیک روان تر خواهند شد ولی مهم تر از هر چیز از تصادف جلوگیری میکند.

بخصوص تصادف با عقب تریلر ها زمانی که یک کامیون از پشت با کامیون دیگر تصادف میکند . هشدار فاصله برای افزایش ایمنی تمام کاربران مهندسی شده و یک گام دیگر به سمت هدف ولوو برای به صفر رساندن تصادفات است .

 برای خرید لوازم گیربکس ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟