ولوو FMX جدید

به این شکل قدرت رو به راه حل و راه حل رو به یک اساس پایدار تبدیل می کنید.

ولوو FMX جدید ساخته شده برای سخت ترین شرایط جایی که شکست جزو گزینه ها نیست همیشه در جاده و در خارج از آن کار را به سرانجام میرساند قدرتمند و راحت و ساخته شده بر مبنای راننده با ایجاد استاندار های جدید برای ایمنی و قدرت دید

ما به راننده کمک میکنیم تا همیشه تمرکزش را حفظ کند و به سطحی جدید از بهره وری رسیدیم الهام گرفته از دنیای اطرافش .

این تنومند ترین کامیون شرکت ولوو می باشد یک راه حل جدید در دنیایی پراز چالش راهی جدید برای ساخت فردا

 برای خرید لوازم تزئینی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟