هوش مصنوعی

ما میبینیم لمس و بو میکنیم میشنویم و می چشیم همه را دریافت میکنیم و درک خودمان از مسائل را شکل میدهیم و مشخص میکنیم اطلاعات حسی که کمک میکنند دنیای اطرافمان را درک کنیم در هر لحظه و ما را برای آینده آماده می کنند.

ولی اگر یک حس دیگر باشد چه؟یک حس ششم که به شما اجازه می دهد که آینده را ببینید و کاری غیر ممکن انجام بدهید مثل پیش بینی توقف های برنامه ریزی نشده قبل از اینکه رخ بدهند و قرار دادن کنترل در دستان شما و حفظ کامیون های شما در جاده

کامیون های ولوو این کار را با کمک هوش مصنوعی ممکن کردند ما برای نظارت و آنالیز اجزای حیاتی بصورت زنده از روش های جدید کمک می گیریم تا به شکست های احتمالی قبل از ایجاد مشکل برای کسب و کار شما رسیدگی کنیم و با استفاده از یادگیری ماشینی میتوانیم جلوی توقف های برنامه ریزی نشده حتی در آینده رابگیریم تا اقدامات خیلی زودتر انجام بشود و این سفر واقعا یعنی همین پیشرفت رانندگی در طول کار کامیون تا شما هر دفعه کار را به سرانجام برسانید ماموریت انجام میشود کالا ها ارسال میشوند به وعده ها عمل میشود و میتوانید با ذهنی آرام از سایر کار ها لذت ببرید .

ما به کمک نظارت لحظه ای و یادگیری ماشینی گام بعدی را در زمان کار کامیون برمی داریم.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟