ترمز کششی

 

هنگام رانندگی به پایین تپه در جاده های لغزنده و پر از پیج با یک کامیون پر از بار ممکنه در برخی مواقع کامیون پر از بار فشار وارد کند و به اصطلاح قیچی کند .

ترمز کششی ولوو یک ویژگی جدید برای جلوگیری از این اتفاق است راننده میتواند در این لحظات حساس ترمز کششی را فعال کند.

وقتی راننده پدال گاز را رها کند ترمز های کامیون بصورت خودکار و ضربان دار فعال میشوند تا سرعت کم بشود وکامیون هم کشیده بشود.

به این ترتیب کامیون میتواند با تمام قدرت چرخش ها را انجام بدهد و چرخ ها هم قفل نشوند و لیز نخورند.

ترمز کششی ولوو یک مدرک دیگر و نشان دهنده انگیزه شرکت برای رسیدن به هدف نهایی صفرتصادف با کامیون های ولوو است .

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟