چراغ های بغل کامیون ولوو

 

اکثر حمل و نقل های کامیونی در بزرگراه ها انجام میشوند .

ولی گاهی در شهر و مناطق تاریک هم رفت و آمد انجام میشود اینجا چراغ های بغل وارد عمل میشوند.

در سرعت های پایین و هنگام پیچیدن فعال میشوند .

این چراغ ها توسط راهنما فعال میشوند.

چراغ های بغل به راننده کمک میکنند تا بهتر طرفین را مشاهده کند این ویژگی برای جلوگیری  از تصادف با ماشین ها و عابرین پیاده و تشخیص موانع مورد استفاده قرار میگیرد چراغ های بغل رانندگی در شهر و مناطق تاریک را امن تر خواهند کرد .

برای خرید لوازم بدنه ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟