سیستم کمک به تغییر لاین

تغییر لاین یک عمل سخت است .

و دلیل اصلی آن نقطه کور است .

کمک تغییر لاین یک سیستم راداری است .

که برای جلوگیری از تصادف طراحی شده است و با استفاده از راهنما فعال میشود .

تغییر لاین به سمت شاگرد همیشه راحت نیست اگر خودرویی در نقطه کور باشد .

سیستم توسط یک چراغ هشدار و یک بوق به راننده اطلاع خواهد داد .

ولوو تنها کارخانه ساخت کامیون است که سیستم کمک به تغییر لاین را ارائه  میکند  این سیستم ایمنی کلی یک کامیون ولوو را افزایش می دهد.

برای خرید لوازم برقی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟