چگونه میتوانیم با چالش آب و هوا روبرو شویم در حالی که نیاز به حمل ونقل در حال افزایش است؟

VOLVO TRUCKSدر حال برداشتن قدم های دیگر است و آینده اتومبیل های سنگین و الکتریکی را در دو بخش جدید بررسی میکند توزیع بین منطقه ای و حمل و نقل مصالح ساختمانی شهری با گسترش شهرنشینی لازم است که حمل و نقل محموله ها و ساخت وساز خانه ها راه ها و سایر زیر ساخت های شهری ... در مناطق پر جمعیت تمیز تر و بی سروصدا تر صورت بگیرد.

VOLVOTRUCKS از همین حالا فروش VOLVO FL الکتریکی و VOLVO FEالکتریک را در اروپا ... و به منظور توزیع شهری حمل و نقل پسماند و سایر کار های شهری آغاز کرده است در طولانی مدت این ظرفیت وجود دارد که نیروی الکتریسته در کار های سنگین تری هم استفاده شود مانند حمل و نقل بین منطقه ای و حمل و نقل مصالح ساختمانی میزان کم سروصدا و کاهش انتشار آلاینده ها در حین کار کامیون های الکتریکی ... به ایجاد فضای کار بهتر و کاهش مزاحمت های عمومی کمک میکند.

تعداد کامیون هایی که در اروپا به منظور حمل و نقل بین منطقه ای استفاده میشوند بسیار زیاد است حدود 80 درصد محموله های حمل و نقل شده در اروپا بوسیله کامیون ها حمل و نقل میشوند افزایش تعداد اتومبیل های الکتریکی در این منطقه اثرات بخش حمل ونقل بر روی کره زمین را شدیدا کاهش میدهد.

VOLVOTRUCKS با این اتومبیل های الکتریکی و مفهومی راه حل های مختلفی را بررسی آزمایش و ارزیابی میکند و همچنین سطح علاقه جامعه و بازار را اندازه گیری میکند سرعت این تغییر به یک سری عوامل بستگی خواهد داشت سرمایه گذاری های بزرگی در زمینه ایجاد زیر ساخت برای منابع تامین انرژی الکتریکی لازم است در نهایت انگیزه های مالی و عملیاتی باعث خواهند شد که ماشین های تولید انبوه الکتریکی سریع تر پذیرفته شوند اتومبیل های الکترونیکی که بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر شارژ میشوند ... میتوانند قدمی محکم در مسیر رسیدن به حمل و نقل پایدار باشند.

ولی موتور های درون سوز کارآمد در سال های پیش رو هم نقش مهم خود را حفظ خواهند کرد موتور های درون سوز جدید تبدیل کننده های انرژی کار آمدی هستند که میتوانند هم با گازوییل و هم با تعدادی سوخت تجدیدپذیر فعالیت کنند مانند زیست گاز مایع یا HVO ضمنا طی پنج تا ده سال آینده شاهد افزایش سهم ولوو... در میان کامیون های الکتریکی و بی آلاینده در حال فعالیت خواهیم بود و هدف VOLVOTRUCKS از این تغییر این است که یک شریک قابل اعتماد باشد و در زمینه حمل و نقل بهترین راه حل ها را به یک دنیای در حال گسترش تحویل دهد.

برای خرید لوازم برقی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟