هدایت پویای ولوو

تصادف رانندگی چیزی است که هر راننده ای میخواهد از آن پرهیز کند با این حال هر روز هزاران تصادف رخ میدهد .

رانندگی یعنی رسیدگی به شرایط پیش بینی نشده و چیزی به سادگی یک جاده خیس... یا چند لحظه پرت شدن حواس میتواند به خطر های بزرگی منجر شود حالا شرکت ولوو دو قابلیت جدید ارائه کرده است که برای نجات زندگی ها طراحی شده اند .

قابلیت اول هدایت پویای ولوو به همراه کمک تعادلی است که برای جلوگیری از سرخوردن طراحی شده است پیچیدن سر پیچ ها رانندگی با سرعت بالا یا رانندن کامیون بدون بار روی جاده لیز... همگی شرایطی هستند که میتوانند باعث شوند کامیون شروع به سر خوردن کند به همراه عواقب سنگین و جبران ناشدنی اگر این اتفاق در ترافیک بیفتد .

وقتی یک کامیون سر میخورد مهم است که به سرعت و به نرمی اتومبیل را به جهت برعکس و درست هدایت کنید تا کنترل اتومبیل را حفظ کنید ولی حتی بهترین راننده ها هم میتوانند توسط شرایط سخت راه ها غافلگیر شوند... و موفق نشوند کنترل کامل اتومبیل را به دست بگیرندهدایت پویای ولوو به همراه کمک تعادلی است حین سر خوردن در کسری از ثانیه واکنش نشان میدهد درست همانند یک راننده حرفه ای .

این اتفاق با تعامل مداوم میان سخت افزار و نرم افزار اتفاق میفتد تا تشخیص بدهند آیا کامیون تعادل خود روی جاده را از دست داده است یا نه همچنین این قابلیت جدید به سیستم کنترل تعادل الکترونیکی اجازه میدهد... که عملکرد سریع تری داشته باشد و در امنیت سرعت اتومبیل را کاهش دهد.

قابلیت دوم هدایت پویای ولوو به همراه کمک ماندن میان خطوط است.

این قابلیت باعث میشود کامیون ناخواسته به سمتی نرود و خصوصا مناسب رانندگی یکنواخت در طول یک مسیر مستقیم است که ممکن است باعث شود هر راننده ای تمرکز خود را از دست بدهد تنها چند ثانیه عدم توجه میتواند منجر به تصادف شدید و یا چپ شدن ماشین بشود ولی سیستم جدید میتواند کامیون را در صورت خارج شدن از بین خطوط ... دوباره به مسیر بازگرداند.

اگر اتومبیل از خطوط گذشته باشد ... ضربانی از طریق فرمان راننده را از خطرات احتمالی با خبر میکند .

هدایت پویای ولوو به همراه کمک ماندن میان خطوط یک سیستم امنیتی است و به آرامی از طریق فرمان شما را مطلع میسازد و به راننده اجازه میدهد در صورت لزوم به آسانی آن را نادیده بگیرد .

کامیون های ولوو در حال رسیدن به چشم انداز صفر تصادف هستند در جاده زندگی هیچکس نباید در خطر باشد

 برای خرید قطعات موتوری ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟