ماشین بدون سرنشین ورا

ماشین بدون سرنشین ورا برای انجام اولین ماموریت خود آماده میشود .

الکترونیک متصل بدون سرنشین

ورا بخشی از راه حمل و نقل خواهد بود .

با همکاری شرکت لجستیک و کشتی رانی دی اف دی اس .

چند خودرو ورا در مسیری از پیش تعیین شده فعالیت خواهند کرد بخشی از مسیر جاده های عمومی هستند.

کالا ها را از یک مرکز لجستیک به ترمینالی بندری در گاتنبرگ منتقل میشوند.

هدف این کار ایجاد جریانی روان برای حمل و نقل است این ماموریت اولین قدم در یک سفر ادامه دار است .

برای ورا و برای صنعت حمل ونقل مایکل کارلسون راه حل های خودکار ولوو اولین ماموریت ورا

 برای آشنایی با فراخوان گیربکس ولوو اینجا کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟