ترمز موتور ولوو

ترمز موتور ولوو از طریق موتور و ترمز اگزوز سرعت وسیله را کنترل میکند برای فعال کردن ترمز موتور دسته ترمز موتور را بر روی حالت مورد نظر ترمز قرار دهید.

ترمز موتور ولوو فقط در زمانیکه دور موتور بالاتر از 950 باشد عمل خواهد کرد اگر سرعت وسیله از تنظیمات ترمز در سامانه بازدارنده سرعت بالاتر برود و ترمز موتور در حالت ای قرار داشته باشد ترمز موتور به طور اتوماتیک شروع به کار میکند.

به منظور فعال کردن ترمز موتور بدون استفاده از ترمز های معمولی پدال گاز را رها کنید و دسته را درحالت مورد نظر با توجه به قدرت ترمز مورد نیاز تنظیم کنید وقتی وسیله در حالت ترمز موتور بی کار میکند موتور توان توقف صد درصد را فراهم میکند و به منظور افزایش قدرت توقف وسیله به دنده های سنگین تر میرود برای فعال کردن این ویژگی دسته را به سمت پایین فشار داده و آن را در حالت بی قرار دهید.

برای غیرفعال کردن ترمز دسته را در حالت خاموش گذاشته و یا پدال گاز را فشار دهید .

برای خرید لوازم موتور ولوو اینجا کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟