اتوبوس های ولوو

ایمنی اتوبوس های ولوو

با اتوبوس های ولوو ایمن بمانید در اتوبوس های ولوو ایمنی همیشه شرط اول است از زمان تاسیس ما در سال 1927 ایمنی یکی از اصلی ترین ارزش های ما بوده است برای اینکه بتوانیم در دوران کویید 19 با همدیگر سفر کنیم .

ما در ولوو راه حلی را اجرایی کرده ایم تا هوای درون اتوبوس هایمان ضدعفونی شود و خطرات ناشی از ویروس ها و باکتری ها کاهش پیدا کند یک تولید کننده اوزون در سیستم آب وهوایی دائما اکسیژن فعال تولید میکند.

این اکسیژن فعال از طریق فیلتر ها مجراهای هوا و نهایتا از طریق صد ها روزنه هوا در سراسر اتوبوس منتقل میشود اکسیژن فعال مانند یک کاراگاه به دنبال این ذرات میگردد و با ویروس ها و باکتری های موجود در هوا و تمام سطوح داخلی مبارزه میکند این سطوح شامل صندلی ها دستگیره ها و پاتل های شیشه ای و همچنین هر گوشه ای از اتوبوس که فقط هوا به آن دسترسی دارد میشود.

این سیستم باعث میشود تا هوا و محیط داخلی از همیشه تمیز تر و راحت تر باشد این سیستم نه تنها از تعداد از تعداد ذرات ویروس ها میکاهد بلکه آلاینده های وسایل نقلیه دیگر را نیز که همیشه در هوا هستند کاهش میدهد .

دیدگاه شما چیست؟