ولوو گاز سوز

به منظور اینکه کامیون قادر باشد بیشترین مسافت ممکن را طی کند مخزن با گاز مایع پر شده است .

گاز در یک مخزن کرایوژنیک وکیوم شده وایزوله در دمای منفی 130تا 140 درجه سانتی گراد ذخیره میشود.

داخل مخزن یک پمپ هیدرولیکی قرار دارد که LNG را به فشار سیستم میرساند و در انتهای پمپ یک تبخیر کننده LNG را دوباره به حالت گاز تبدیل میکند نتیجه CNG با فشار بالا حدود 300 بار میشود.

گاز CNG توسط IGM به موتور منتقل میشود

IMG :واحد تلفیقی گاز

در این بخش دما و فشار کنترل میشوند در صورت نیاز گاز در این واحد میماند تا به فشار مناسب برسد.

اگر آماده برای مصرف باشد به سمت GCM فرستاده میشود

GCM واحد بهسازی گاز در موتور

GCM فشار گازی که به ریل های گازی و انژکتور وارد میشود را متناسب با شرایط عملیاتی موتور در شرایط مناسب نگه میدارد .

به منظور احتراق گاز به مقدار کمی دیزل نیاز هست

انژکتور کوچک سوخت از سوزن های متحد المرکز برای ترکیب گاز و دیزل در یک انژکتور استفاده میکند فشار موجود باعث احتراق ترکیب به دست آمده و موتور شروع به کار میکند.

وقتی موتور خاموش میشود دریچه مسدود سازی گاز در موتور بسته میشود و گاز باقی مانده در انژکتور ها و ریل گازی به بیرون منتقل میشود موتور نیاز دارد که تخلیه بشود چون ریل فشار دیزلی سوزن انژکتور گازی را کنترل میکند عمل تخلیه باعث جلوگیری از باز شدن انژکتور ها زمانی که باید بسته باشند میشود یک واحد کوچک به اسم RTT(بازگشت به مخزن)گاز تخلیه شده را به مخزن برمیگرداند تا دوباره مورد استفاده قرار بگیرد و وظیفه دارد که میزان گاز خروجی را از کامیون را به کمترین حد ممکن برساند.

برای خرید قطعات یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟