برنامه ثبات الکترونیکی ESP/ESC

برنامه ثبات الکترونیکیESP  (یا کنترل ثبات الکترونیکی ESC) یک ویژگی امن در دسترس برای باربرهایی با طیف گسترده مشخصات فنی است. این برنامه خطر لغزش و چپ کردن را کاهش می‌دهد.

ESP_BAXS یک قابلیت برای بسته‌های سیستم ترمز EBS-STDوEBS-MED هستند که بصورت الکترونیکی کنترل می‌شوند.

واحد کنترل به طور پیوسته از سنسورهای مختلف اطلاعات دریافت می‌کنند و یک ارزیابی جدید برای موقعیت رانندگی هرچند بار در ثانیه تحویل می‌دهد.

اگر سیستم تشخیص دهد که باربر در شرف کج شدن است یا در حالات دیگری عادی عمل نمی‌کند،ESP  نیروی گشتاور موتور را کاهش می‌دهد یا ترمزها را به طور جداگانه فعال می‌کند تا سرعت را کم کند و ترکیب باربر را مستقیم سازد.

انواع فروش

ESP-BAS1: بسته‌ی برنامه‌ی ثبات الکترونیکی برای باربرهای تک RIGID(سفت و سخت) یا ترکیب خودرو با میزان گرانش مرکزی استاندارد ساخته شده‌اند هنگامی که پر هستند و برای تراکتورهای با تک تریلر یا چند تریلر با ABS/EBS

ESP-BAS2: بسته‌ی برنامه ثبات الکترونیکی (ESP) برای ترکیب خودروها با چند تریلر بدون ABS استفاده می‌شود.

ESP-BAS3: بسته‌ی برنامه ثبات الکترونیکی (ESP) برای باربرهای تکی یا ترکیب باربرهایی با مرکز ثقل پایین ساخته شده است هنگامی که باربر پر است.

ESP-BAS4: بسته‌ی ثبات الکترونیکی (ESP) برای باربرهای تکی یا ترکیب باربرهایی ساخته شده که مرکز ثقل بالا دارند هنگامی که پر هستند.

ESP-BAS5: بسته‌ی ثبات الکترونیکی (ESP) برای باربرهای تکی و باربرهای ترکیبی با مرکز ثقل بالا دارند هنگامی که پرند ولی باربرخالی با مرکز ثقل پایین است.

ویژگی‌ها و مزایا

 • ESPخطر لغزش و چپ شدن را کاهش می‌دهد.
 • ESPهر چرخ باربر را به صورت جداگانه متوقف می‌کند.
 • امنیت ترافیک را افزایش می‌دهد.

نکته! ESP خطر لغزش و چپ کردن را کاهش می‌دهد. باربرها می‌توانند همچنان چپ کنند اگر گرانش در مرکز بسیار بالا باشد، اگر چرخ‌ها در سرعت بالا با حاشیه برخورد کنند، یا راننده بی‌دقتی کند. باربر می‌تواند بر سطوح لغزنده، بلغزد حتی اگر ESP داشته باشد. باربر باید در همان مسیری که باربرهای بدون ESPمی‌روند، رانده شوند.

برنامه ثبات الکترونیکی (ESP)

ESPتوقف پایدارتری ارائه می‌دهد، درحالیکه نیروی توقف را بین چرخ‌ها پخش می‌کنند.

این سیستم برای تراکتورها و ریجیدها با سطوح ۴×۲، ۶×۲، ۶×۴موجود است. به طور ساده، ESPروشی را که راننده با آن باربر را می‌راند، کنترل می‌کند. اگر این دو پارامتر تغییر کنند،  ESP با متوقف کردن یک یا چند چرخ آن را به حالت عادی باز می‌گرداند.

کنترل پیشرفته با تعداد زیاد پارامتر‌ها

پارامترهای اولیه که تحت تاثیر اعمال راننده هستند، به صورت زیراند:

 • زاویه فرمان، که در آن سنسور فرمان، زاویه‌ی چرخ فرمان را اندازه می‌گیرد.
 • موتور یدک‌کش درخواستی
 • ترمز یدک‌کش درخواستی

پارامترهای اولیه که تعیین می‌کنند چطور یک باربر کار می‌کند، به صورت زیر اند:

 • نیروی های جانبی: نیروهایی که باعث می‌شوند باربر در یک پیچ در جاده بماند (شتاب جانبی).
 • میزان انحراف: سرعتی که در آن باربر حول مرکز جاذبه‌ی خودش می‌گردد، که زمانی اتفاق می‌افتد که باربر دور می‌زند یا مسیرش را عوض می‌کند.
 • سرعت چرخ: سرعتی که با آن باربر حرکت می‌کند حتی اگر یک چرخ متوقف شود.

سیستم چطور کار می‌کند

از نظر علمی، ESP باعث می‌شود که یدک‌کش موتور در چرخ‌های رانده‌ شده کاهش پیدا کند، و جداگانه توقف چرخ‌ها را کنترل می‌کند. این سیستم همچنین چرخ‌های تریلر را در موقعیت‌های خاص متوقف می‌کند، و برای ترکیب کل باربر ثبات ایجاد می‌کند، هم به صورت جانبی و هم به صورت طولی.

اگر باربر به طرز قابل توجهی در سرعت بالا حرکت کند ESP باربر را کنترل می‌کند، برای مثال، حرکات لایی ناگهانی یا سر پیچ، که ممکن است به لغزش یا خطر چپ شدن ختم شود. ESP همچنین از جک‌ نایف (پیچیدن به شکلV) و لغزش به یک سو جلوگیری می‌کند.

وقتی سنسور شتاب جانبی نشان می‌دهد که باربر به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که در آن خطر چپ شدن وجود دارد، ESP یدک‌ کش موتور را کاهش می‌دهد. اگر نیاز باشد، چرخ‌ها متوقف می‌شوند تا سرعت باربر را کم کنند و نیروهای جانبی را تا سطح قابل قبولی کاهش دهند.

وقتی مرحله‌ی دوم پیچش مورد استفاده قرار می‌گیرد، توقف سبکی به چرخ‌های داخلی وارد می‌شود. اگر سیستم احساس کند که یک یا چند چرخ متوقف شده‌اند، مشخص می‌شود که چرخ در شرف بالا آمدن است. ترمزهای چرخ فورا فعال می‌شوند تا سرعت ترکیب کل باربر را کاهش دهند. در این حالت، سرعت و متقابلن نیروهای جانبی کاهش می‌یابند تا از چپ شدن جلوگیری کنند.

یک تریلر که به EBS مجهز شده است می‌تواند با سیستم ESP کاملا ارتباط برقرار کند و در این صورت ESP می‌تواند احساس کند که یک چرخ روی تریلر در شرف قفل شدن یا بالا آمدن است‌.

تراکتور مثالی: لغزش با کنترل کم فرمان

وقتی یک تراکتور تریلر سر پیچ کنترل فرمان خود را از دست می‌دهد، کل باربر مستقیما به راهش ادامه ‌می‌دهد.


چرخ‌های جلویی تراکتور نیروی خود را از دست می‌دهند و تریلر از پشت فشار وارد می‌کند. در این موقعیت، ESP احساس می‌کند که زاویه‌ی فرمان جوابگوی نیروهای جانبی و سرعت زاویه‌ی انحراف نیست. و سیستم با متوقف کردن چرخ‌ های داخلی با از دست رفتن کنترل فرمان مقابله می‌کند.

مثال تراکتور: لغزش با کنترل بیش فرمان

وقتی یک باربر با تریلر سر پیچ، بیش از حد فرمان را می‌چرخاند، چرخ‌های عقبی تراکتور کنترل را از دست می‌دهند و انتهای‌ عقب به بیرون می‌لغزد. کل وزن تریلر باعث می‌شود که انتهای عقبی حتی بیشتر بیرون رانده شود و دستگاه به جک‌ نایف نزدیک می‌شود.

در چنین موقعیتی، ESP حس می‌کند که سرعت زاویه‌ی انحراف، زاویه فرمان و نیروهای جانبی پاسخگوی یکدیگر نیستند و در جهت مخالفی فرمان می‌دهند. با متوقف کردن چرخ‌های جلویی خارجی تراکتور، با قابلیت دور زدن مقابله می‌شود. با متوقف کردن چرخ‌ها در تریلر، تریلر تلاش می‌کند تا ترکیب باربر را بگسلد و از جک‌ نایف جلوگیری کند.

انتخاب پیشنهادی نوع ESP

تنوع پیش رو بر تنظیمات ESP تاثیر می‌گذارد (برنامه‌‌ی ثبات الکترونیکی) و به عنوان گزینه‌های مشتری در فروشگاه‌های معینی قابل دسترسی‌اند. برخی محدودیت‌ها براساس انواع دیگر باربرها نشان داده‌ شده‌اند.

تنظیمات ESP می‌تواند توسط کارگاه مسئول ولوو تغییر کند، در صورتی که تنظیمات برای مصرف باربر مناسب نباشند.

تراکتور

دو نوع در دسترس برای تراکتور دو استراتژی متوقف سازی تریلر ESP متفاوت دارند.

ESP-BAS1 برای ترکیب باربر تک تریلری یا چند تریلری با  ABS طراحی شده است. زمانی پیشنهاد می‌شود که یدک‌ کش تک تریلری و یدک‌ کش چند تریلری به ABS مجهز شده‌ باشند.
در صورتی از مداخله توقف کامل ESP استفاده می‌شود که ABS تریلر کاملا عملیاتی، شناسایی شده باشد. اگر ABS تریلر اشتباه شود یا گم‌ شود، توقف تریلر کاهش پیدا می‌کند و یا به صورت تکانه‌ای انجام می‌شود. مثال: تمام تریلرهای یدک‌کش‌های تریلر(های) تراکتور به ABS مجهز شده باشند.

ESP-BAS2 برای ترکیب‌های باربر یدک‌کش با چند تریلر که ممکن است مجهز به ABSنباشد، طراحی شده است. توصیه شده برای یدک‌کش‌های چند تریلری در فروشگاه‌ها که تریلرها به ABSمجهز نیستند.

در صورت مداخله‌‌ی ESP، توقف تریلر به صورت تکانه‌ای انجام می‌شوند. مثال: تراکتورهایی که در قطارهای جاده‌ای در استرالیا، ترکیب های A دوبل و B دوبل که در آمریکای جنوبی استفاده می‌شوند.

RIGID

چهار نوع در دسترس برای باربرهای ریجید تنظیمات محافظانه‌ی متفاوتی برای چپ شدن دارند. نکته: با بدنه‌ای قابل تعویض (یعنی بالابر قلاب، تعویض حامل بدنه، پرش لودر)، نوع کنونی باید با توجه به مصرف جدی باربر انتخاب شود.

ESP-BAS1 برای باربرهای تکی یا باربرهای ترکیبی با مرکز ثقل استاندارد زمانی که باربر پر است، طراحی شده است.برای زمانی توصیه می‌شود که ظرفیت ترابری از ۳،۸متر بالاتر از سطح زمین بیشتر نمی‌شود. مثال: اکثر باربرها برای محموله‌ی کلی، نه خصوصا کم یا زیاد.

ESP-BAS3 برای باربرهای تکی یا باربرهای ترکیبی با مرکز ثقل پایین، هنگامی که باربر پر است، طراحی شده‌است.


توصیه شده برای زمانی که ظرفیت ترابری در باربر یا تریلر از ۳،۴متر بالاتر سطح زمین عبور نمی‌کند. مثال: بدنه‌ی تخلیه کننده برای سنگ و انتقالات زیرزمینی، مگر اینکه به طور چشمگیری سنگین باشد.

ESP-BAS4 برای باربرهای تکی یا باربرهای ترکیبی با مرکز ثقل بالا، زمانی که باربر پر است، طراحی شده است.

برای زمانی توصیه می‌شود که ظرفیت ترابری در باربر یا تریلر بتواند از ۳،۸متر بیشتر از سطح زمین باشد یا زمانی که فاکتورهای اصلی در نظر گرفته شوند. مثال:بدنه‌ی تخلیه کننده، بدنه‌ی تراشه‌ی چوب، منتقل کننده‌ی خودرو، تانکر فله خشک، مخلوط کن بتن، گوشت آویزان شده.

ESP-BAS5 برای باربرهای تکی و باربرهای ترکیبی با مرکز ثقل بالا، هنگامی که باربر پر شده است، ولی باربر پر نشده سنگین است و چرخ‌دنده پایین است، طراحی شده‌ است‌. توصیه شده برای زمانی که ظرفیت ترابری باربر یا تریلر به بیشتر از ۳،۸متر از سطح زمین می‌رسد. مثال: بدنه‌ی تخلیه کننده با جرثقیل ثابت.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید کالاها و هدیه تزئینی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟
دیدگاه ها
 • کاربر میهمان 1401/06/26
  الان FH 4 ها دکمه ESP که دارن سه حالته یکی چراغ سبز یکی چراغ زرد و یکی زرد چشمک زن . میشه اینا رو توضیح بدید
 • کاربر میهمان 1400/10/11
  اموزنده بود ممنونم