بالا محور بوژی

بالابر هیدرولیک بوژی (هزارچرخ)

1- قسمت بالای کلید (سوئیچ) را فشار دهید. سیگنالی به صدا درمی‌آید که نشان می‌دهد موتور بالابر بوژی فعال شده است.

2-صبر کنید تا چراغ کنترل روشن شود. اکنون محور بوژی به طور کامل بالا آمده است.

3-کلید (سوئیچ) را در موقعیت میانی قرار دهید.

چراغ نشانگرِ روی کلید (سوئیچ) فقط روشن بودن کلید (سوئیچ) را نشان می‌دهد.

پایین آوردن محور بوژی

1- قسمت پایین کلید (سوئیچ) را فشار دهید. سیگنالی به صدا درمی‌آید که نشان می‌دهد موتور بالابر بوژی فعال شده است.

2-صبر کنید تا چراغ کنترل روشن شود. محور بوژی اکنون کاملاً پایین آمده است.

3- سوئیچ را در موقعیت میانی قرار دهید.

چراغ نشانگرِ بر روی کلید (سوئیچ) فقط نشانگر روشن بودن کلید (سوئیچ) است.

از تغییر سریع بین موقعیت بالا و پایین کلید خودداری کنید.

موقعیت میانی کلید را به آرامی رد کنید، به‌طوری که چراغ نشانگر در کلید زمان کافی برای خاموش شدن را داشته باشد، در غیر این صورت تغییر مورد نظر به وجود نخواهد آمد.

توجه!

اگر کلید بوژی را فعال کرده­ اید، قبل از اینکه کلید را دوباره در موقعیت میانی قرار دهید، باید اجازه دهید که بالابر بوژی به طور کامل آماده شود، در غیر این امکان آسیب به کامیون وجود دارد.

توجه!

تا زمانی که لامپ کنترل بخاری درجا (پیش گرم‌کن) روشن است به هیچ وجه از بالابر بوژی استفاده نکنید.

  اخطار:

در هنگام تخلیه بار و زمانی­که کامیون بارگیری شده است، بوژی را پایین بیاورید. در غیر این صورت ممکن است با تجاوز وزن بار از حداکثر میزان مجاز، به کامیون آسیب وارد شود.

بوژی

لامپ بوژی

لامپ بالابر بوژی زمانی روشن می‌شود که:

  • محور بوژی بلند شده باشد.
  • توزیع بار بین محور محرک و محور بوژی تغییر کرده باشد.

هنگامی که توزیع بار بین محور محرک و محور بوژی تغییر کند، لامپ بالابر بوژی روشن می‌شود.

لامپ بالابر بوژی چشمک‌زن

  • در وسایل نقلیه­ ای که دارای دکمه بوژی با فنری بارگذاری شده هستند و بار وارده به محور محرک 30 درصد افزایش یافته باشد.

بالا و پایین بردن محور بوژی

بالا بردن محور بوژی

کلید محور بوژی را در موقعیت بالایی قرار دهید.

چراغ بالابر بوژی روی پنل ابزار روشن شده و تا زمانی که کلید در موقعیت بالایی قرار داشته باشد، روشن می‌ماند.

زمانی که چراغ در حالت چشمک زدن باشد بدین معنی است که سرعت به زیر 30 کیلومتر در ساعت رسیده، محدودیت بار محور از حد مجاز تجاوز کرده و عملکرد بوژی در حالت فعال است

اگر فشار روی محور محرک از حد مجاز محور بیشتر شود، محور بوژی بلند نمی‌شود.

توجه!

هنگامی که کلید در موقعیت بالایی قرار دارد، ارتفاع سیستم تعلیق عقب 45 میلی‌متر افزایش می‌یابد. افزایش ارتفاع به این معنی است که ارتفاع کل وسیله نقلیه نیز افزایش یافته است. ارتفاع آفست را در تعمیرگاه­های ولوو، می­توان تنظیم کرد.

هنگامی که کلید در موقعیت بالایی قرار دارد، محور بوژی بلند نمی‌شود اما در عوض بار بر روی محورهای دیگر توزیع می‌شود.

 پایین آوردن محور بوژی

کلید محور بوژی را در موقعیت میانی قرار دهید. لامپ بالابر محور بوژی که بر روی صفحه (پنل) ابزار قرار دارد، خاموش است.

تغییر توزیع بار بین محور محرک و محور بوژی

برای تغییر توزیع بار، محور بوژی از هوا تخلیه می‌شود تا وزن بیشتری به محور محرک منتقل شود. محور بوژی بالا برده نشده و همواره با سطح جاده تماس دارد. این عملکرد را می‌توان برای افزایش اصطحکاک هنگام گیر کردن روی سطوح لغزنده استفاده کرد.

1- قسمت کلید سوئیچ بوژی را یک‌بار فشار دهید. بار به گونه ای توزیع می‌شود که محور محرک بار سنگین‌تری را نسبت به قبل حمل کند، اما نه بیش از محدودیت بار محور لامپ بوژی روشن است.

قابلیت "بهینه‌سازی اصطحکاک" فعال می‌شود. این عملکرد با توجه به میزان بار، آن را به گونه ­ای بین محورها توزیع می‌کند که بهترین چسبندگی ممکن بین جاده و وسیله ­ی نقلیه ایجاد شود.

2- قسمت پایینی کلید بوژی را بار دیگر فشار دهید. اگر هنگام فشار دادن دکمه، سرعت کمتر از 30 کیلومتر در ساعت باشد

فشار محور محرک تا حداکثر 30 درصد بالاتر از حد مجاز افزایش می‌یابد. چراغ بوژی چشمک می‌زند.

هنگامی که سرعت به بیش از 30 کیلومتر در ساعت افزایش یابد، مجدداً بار محور محرک به حد مجاز خود کاهش می‌یابد.

3- قسمت پایینی کلید بوژی را برای بار سوم فشار دهید.

کیسه هوای محور بوژی باد می‌شود تا بارگذاری محور دوباره به طور مساوی توزیع شود. لامپ بوژی خاموش می‌شود.

1- قسمت پایینی سوئیچ بوژی را یک‌بار فشار دهید.

اگر هنگام فشار دادن دکمه، سرعت کمتر از 30 کیلومتر در ساعت باشد

فشار محور محرک تا حداکثر 30 درصد بالاتر از حد مجاز افزایش می‌یابد. چراغ بوژی چشمک می‌زند.

هنگامی که سرعت به بیش از 30 کیلومتر در ساعت افزایش یابد، مجدداً بار محور محرک به حد مجاز خود کاهش می‌یابد.

2- قسمت پایینی سوئیچ بوژی را یک‌بار دیگر فشار دهید.

قابلیت "بهینه‌سازی اصطحکاک " دوباره فعال می‌شود. این عملکرد با توجه به میزان بار، آن را به گونه ­ای بین محورها توزیع می‌کند که بهترین چسبندگی ممکن بین جاده و وسیله­ ی نقلیه ایجاد شود. لامپ بوژی خاموش می‌شود.

1-فعال کردن قفل دیفرانسیل بین محورها.

2- کلید بوژی را در موقعیت پایین قرار دهید.

بار به گونه ای توزیع می‌شود که محور محرک بار سنگین‌تری را نسبت به قبل حمل کند. لامپ بوژی روشن است.

برای بازگشت به حالت عادی رانندگی

1- کلید بوژی را در موقعیت مرکزی قرار دهید

2- قفل دیفرانسیل را غیرفعال کنید

کلید بوژی را در موقعیت پایین قرار دهید.

بار به گونه ای توزیع می‌شود که محور محرک بار سنگین‌تری را نسبت به قبل حمل کند. لامپ بوژی روشن است.

برای بازگشت به حالت عادی رانندگی

1 سوئیچ بوژی را در موقعیت میانی قرار دهید

2 قفل دیفرانسیل را غیرفعال کنید

تخلیه بار از محور جلو

روی کیسه ­های هوای محور جلو سنسوری وجود دارد که میزان بارِ روی محور جلو را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که بار بیش از حد می‌شود، بارِ محور جلو به طور خودکار با پایین آوردن بوژی تخلیه می‌شود. اگر بار روی محور جلو بیش از حد مجاز باشد، زمانی که سرعت از 30 کیلومتر در ساعت بیشتر شود، سیستم به طور خودکار ابتدا به حالت "کمک اصطحکاک (کشش)"، سپس "بهینه‌سازی اصطحکاک (کشش)" و در نهایت به حالت توزیع عادی بار بر روی محورها باز می‌گردد. اگر بار روی محور جلو خیلی زیاد باشد، بوژی را نمی‌توان بالا برد.

Tridem (سه محور)

بالا بردن محور

قسمت بالایی کلید را فشار دهید.

چراغ بوژی محور Tridem روشن می‌شود.

اگر بار روی سایر محورها بیش از حد شود، محور بلند نخواهد شد.

اگر محور بلند شود، قسمت تحتانی خودرو 45 میلی‌متر بالا می‌رود.

اگر محور بلند شود و وسیله نقلیه به گونه ای بارگذاری شده باشد که فشار روی بوژی بیش از حد شود، محور Tridem به طور خودکار پایین می‌آید.

 پایین آوردن محور

کلید را در موقعیت میانی قرار دهید.

چراغ بوژی محور Tridem خاموش می‌شود.

بار به گونه ای توزیع می‌شود که هر دو محور محرک بار مساوی دریافت کنند. محور سوم میزان بار کافی را دریافت می‌کند تا وسیله نقلیه به راحت ­ترین شکل ممکن حرکت کند.

توزیع یکنواخت بار بر روی محورها

برای مثال، در فشار بوژی بالا، در هنگام بارگیری و تخلیه، افزایش فشار محور بر روی محور Tridem، می‌تواند به منظور به دست آوردن بهترین پایداری ممکن، مفید باشد.

قسمت پایین کلید را فشار دهید. چراغ بوژی تریلر چشمک می‌زند.

بار به طور مساوی بر روی سه محور توزیع می‌شود. بوژی پایدارتر می‌شود.

بار روی محور سوم هرگز از 8 تن تجاوز نمی‌کند، حتی اگر بار روی بوژی بیش از 24 تن باشد.

هنگامی که سرعت از 30 کیلومتر در ساعت بیشتر شود، این عملکرد خاموش می‌شود.

افزایش فشار محور را در اولین رانش گر (driveline)

قفل دیفرانسیل را بین محورهای محرک درگیر کنید.

سپس کلید "AIR DUMP" را فشار دهید:

1- فشار اول: محور محرک دوم تخلیه می‌شود به‌طوری که 10.5 تن بار بر روی محور محرک اول قرار می‌گیرد. چراغ بوژی روشن می‌شود.

2- فشار دوم: محور محرک دوم تخلیه می‌شود و در صورتی که سرعت کمتر از 30 کیلومتر در ساعت باشد 13.6 تن بار بر روی محور محرک اول قرار می‌گیرد. چراغ بوژی چشمک می‌زند.

3- فشار سوم: محور محرک دوم دوباره بارگذاری می‌شود و توزیع بار بین محورها مجدداً 50/50 است. لامپ بوژی خاموش می‌شود

اگر وزن در اولین محور محرک بیش از حد شود، افزایش فشار محور متوقف خواهد شد. توزیع بار بین محورهای محرک 50/50 خواهد بود.

محور Tridem به هیچ وجه تحت تأثیر کلید "AIR DUMP" قرار نمی‌گیرد.

محور عقب Steered

کامیون ممکن است دارای یک محور هل دهنده با هدایت هیدرولیکی یا یک محور چرخ عقب با هدایت هیدرولیکی باشد که به صورت الکترونیکی کنترل می‌شود.

در صورت بروز خطا در سیستم الکتروهیدرولیک محور کاملاً از حالت فرمان خارج می‌شود و امکان عقب راندن کامیون وجود نخواهد داشت مگر اینکه محور بالا بیاید. به یاد داشته باشید که حتی در هنگام رانندگی با دنده جلو نیز نقص در این سیستم بر کامیون تأثیرگذار است.

ایرادهای کوچک ساده را می‌توان با توقف کامیون، قرار دادن کلید استارت ماشین بر روی 0، مدت کوتاهی منتظر ماندن و سپس راه‌اندازی مجدد موتور اصلاح کرد.

 اخطار:

به هیچ وجه سعی نکنید مشکلی در رابطه با محور هل دهنده یا چرخ عقب را خودتان برطرف کنید و حتماً با مراکز تعمیر ولوو تماس برقرار کنید.

 اخطار:

در صورت بروز هر گونه ایراد در محور هل­ دهنده یا محور تگ، با نزدیک‌ترین تعمیرگاه ولوو تماس بگیرید. از حرکت به عقب خودداری کنید زیرا ممکن است به کامیون آسیب برساند. احتمال آسیب دائمی به توپی ­ها بلبرینگ‌ها وچرخ­ها وجود دارد.

 برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید کالاها و هدیه تزئینی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟