کنترل ایستای ترمز تریلر

کنترل استاتیکی ترمز تریلر (TRBR-STA) یک گزینه برای همه وسایل نقلیه سنگین است.

ترمزهای سرویس تریلر را می توان با بلند کردن و نگه داشتن شاسی ترمز پشت فرمان فعال کرد. این عمل تنها زمانی امکان پذیر است که سرعت خودرو کمتر از 4 کیلومتر در ساعت باشد.هنگامی که راننده شاسی ترمز را رها می کند، ترمزهای تریلر غیرفعال می شوند. راننده از این عملکرد می تواند برای آزمایش اینکه آیا ارابه تریلر قبل از حرکت به درستی متصل شده است یا زمانی که بار آن نیز وصل می شود، استفاده کند.

تابع وابسته به سرعت طبق قوانین اروپایی اجرا شده است، حتی برای کشورهایی که کنترل دستی ترمز تریلر مجاز نیست. از ترمز ایستای تریلر می توان همچنین به عنوان کمکی ترمز دستی استفاده کرد. با بلند کردن و نگه داشتن شاسی ترمز برای حداقل 2 ثانیه در هنگام پارک کردن، ترمزهای تریلر،حتی پس از رها شدن شاسی ترمز تا زمانی که خودرو پارک شده و موتور روشن است، فعال می مانند. در این حالت یک چراغ چشمک زن روی نمایشگر نشان می دهد که ترمز تریلر فعال است.

ویژگی ها و مزایا

  • ترمزهای تریلر بدون فعال کردن ترمزهای کامیون فعال می شوند.
  • فعال سازی ترمزها در نمایشگرهای دسته ابزار نشان داده می شود.
  • الزامات قانونی اروپا را برآورده می کند.

دیدگاه شما چیست؟
دیدگاه ها
  • کاربر میهمان 1400/11/04
    ممنون از تلاش شما
  • 1400/11/03
    عالی بود تجربه کسب کردم