شاخص تخمین بار

شاخص تخمین بار، یک قابلیت نرم افزاری است که بارهای اعمالی محورهای جلو و عقب، و وزن هرگونه تریلی (یدک کش) را اندازه گیری می‌کند. نظارت مستمر بر توزیع بار، خطر بارگذاری بیش از حد و توزیع ناصحیح بار را کاهش می‌دهد.

اطلاعات صفحه‌ی نمایش

توزیع وزن، از طریق منوی شاخص تخمین بار، در صفحه نمایش اطلاعات راننده قابل دسترسی است.

روی صفحه‌ی نمایش، وزن وارد بر هر محور کامیون و یدک کش، وزن بار و وزن کُل نمایش داده می‌شوند. وزن تخمینی محور عقب و وزن کُل محموله روی تریلی، روی اطلاعات وزنی محموله چرخ‌ها/محور سه گانه نشان داده می‌شوند. مقادیر هر دو ثانیه یکبار بروزرسانی می‌شوند.

دقت وزن‌های ثبت شده تقریباً ± 250 کیلوگرم به ازای هر محور چرخ است.

بر روی نمایشگر، وزن وارد بر هر محور کامیون و تریلی، وزن بار و وزن کُل به نمایش در می‌آیند. وزن تخمینی روی تمام محورهای عقب و وزن محموله روی یدک کش، به عنوان بار محموله/ محور سه گانه نمایش داده می‌شوند. مقادیر هر دو ثانیه یکبار بروزرسانی می‌شوند.

کلیدهای > و < امکان تغییر اطلاعات نمایشی را فراهم می‌سازند. ممکن است کُل کامیون در یک تصویر گنجانده نشود ، و نتوان تریلی را مشاهده نمود.

نکته : گاهی اوقات می‌توان اطلاعاتی بجز وزن‌های جداگانه ترکیبی را مشاهده نمود. علت این است که چنین اطلاعاتی بصورت تقریبی (مقادیر گرد شده) گزارش می‌شوند.

مثالی از اطلاعات قابل نمایش

مثالی از فشار بیش از حد روی محور متحرک

در کامیون‌های یکپارچه که تعلیق فنری برای قسمت جلو برقرار می‌باشد، هیچ وزنی برای محور چرخ جلو نشان داده نمی‌شود. تنها اطلاعات قابل نمایش، وزن وارده روی محورهای چرخ‌های عقب است.

وزن بر روی یدک کش

برای اینکه سیستم بتواند وزن محور را برای یک تریلی بخواند و به نمایش بگذارد، لازم است با ملاحظات استاندارد EBS ISO 11992-2 سازگار باشد.

با توجه به اینکه کدام بخش از استاندارد رعایت شده باشد، بار هر محور و نوع تریلی، یا وزن کُل و تصویری از تریلی استاندارد بر روی تریلی استاندارد به نمایش گذاشته می‌شوند.

تریلی‌هایی که با استاندارد ISO 11992-2 سازگاری نداشته باشند، به هیچ وجه به نمایش در نمی‌آیند.

ریست کردن وزنِ بار

وزن یک کامیون خالی می‌تواند با توجه به عوامل مختلف تغییر بکند. برای مثال لایه‌ای از یخ یا برف روی کامیون، وزن آن را تغییر می‌دهند. در چنین شرایطی علیرغم عدم وجود هرگونه محموله روی کامیون، وزن بار مقداری "غیرصفر" را به نمایش می‌گذارد.

قبل از انتقال باری جدید به کامیون، وزن بار کامیون و تریلی را صفر کنید (ریست کنید). بدین ترتیب تضمین شده که در تمامی موارد وزن بار صحیح نمایش داده بشود.

کالیبره کردن

هنگامی که کامیون را از کارخانه تحویل می‌گیرید، شاخص تخمین بار بدرستی کالیبره نشده است. این شاخص صرفاً یک عدد فرضی را نشان می‌دهد. برای کامیون‌هایی که تعلیق جلو از نوع فنری است، قبل از کالیبره کردن هیچ عددی برای محور چرخ جلو نشان داده نمی‌شود.

شاخص تخمین بار را به ازای مقیاس مطمئنی مدرج نمایید. می‌توان کالیبراسیون را به ازای ابعاد محور (مقیاس کوتاه برای محورهای جداگانه)، یا بر حسب ابعاد وسیله نقلیه انجام داد (مقیاس طولانی برای کُل کامیون). شاخص تخمین بار بایستی برای بارهای سبک و سنگین کالیبره شود. بدین ترتیب به سطح دقت بهینه دسترسی خواهیم داشت. تفاوت بین این بارها، بایستی در بالاترین حد ممکن باشد. در صورت امکان، کالیبره کردن را بدون بار، و با بار حداکثری انجام دهید.

برای اینکه اختلاف بین بارهای سبک و سنگین، بدرستی روی تمام محورها توزیع بشود، ضروریست که توزیع بار محور از نوع توزیع نرمال باشد. این کار پس از کالیبره کردن شاخص تخمین بار صورت می‌گیرد.

نکته : امکان استفاده از مقیاس محور برای تریلی‌های منطبق با استاندارد قدیمی ISO وجود ندارد. در واقع برای این تریلی‌ها، اطلاعاتی همچون تعداد محورها، و وزن هر یک از محورها، خارج از دسترس هستند.

بعد از تعویض و کالیبره سازی مجدد سنسورهای بار کامیون‌ها با سیستم تعلیق فنری، شاخص تخمین بار بایستی مجدداً کالیبره شود. در صورت به حرکت درآمدن چرخ پنجم، کالیبره سازی جدید با هر دو نوع بار سبک و سنگین، ضروری است.

کالیبره سازی شاخص تخمین بار

با رعایت دستورالعمل‌های مشاهده شده روی صفحه نمایشگر، نسبت به کالیبره سازی شاخص تخمین بار اقدام کنید. مقادیر نشان داده شده در باسکول، اعمال می‌شوند. شما در کُل فرایند راهنمایی‌های لازم را دریافت می‌کنید. ضمناً پیام‌هایی راجع به مراحل بعدی به شما نشان داده می‌شوند.

مثال :

 • با استفاده از دکمه‌های جهت بالا /پایین روی فرمان ، مقدار وزن نشان داده شده روی نمایشگر را تغییر دهید.
 • اگر مشکلی بوجود آمد، با استفاده از دکمه ESC، به قسمت قبل برگشت کنید.
 • با فشردن دکمه ESC برای مدت طولانی، فرایند کالیبره سازی را لغو می‌کنید و تمامی تغییرات غیرفعال می‌شوند.

هنگامی که فرایند کالیبره سازی بدرستی تمام شود، پیام "شاخص تخمین بار کالیبره شده است" به نمایش در می‌آید. اگر مقادیر بدست آمده قابل اطمینان نباشند، می‌توان روند کالیبره سازی فعلی را متوقف نمود. اگر این وضعیت چندین بار رخ بدهد، کالیبره سازی را تکرار کنید.

شاخص تخمین بار را یکبار در سال کالیبره کنید. از منوی "آخرین کالیبره سازی کامیون"، اطلاعات آخرین اقدامات برای بارهای سبک و سنگین به نمایش گذاشته می‌شوند.

اتصال به تریلی

وقتی اتصال به تریلی برقرار می‌شود، تریلی متصل شده را روی صفحه نمایش مشخص کنید. می‌توانید به کالیبره سازی قبلی تریلی مراجعه کنید. اگر هیچ کالیبره سازی قبلی وجود ندارد، دکمه "عدم کالیبره سازی" را انتخاب کنید. پس از کالیبره کردن تریلی جدید، نامگذاری بر اساس حروف و تصاویر حاضر در صفحه نمایش صورت می‌گیرد. برای دسترسی به این پارامترها، از ابزار لغزشی استفاده کنید.

بعد از برقراری اتصال تریلی، پیام "تریلی جدیدی شناسایی شد. تریلی را برای تخمین بار انتخاب کنید" نشان داده می‌شود. یکی از تریلی‌ها را از لیست انتخاب کنید. شما می‌توانید از کالیبره سازی قبلی برای تریلی استفاده نمایید. اگر هیچ کالیبره سازی قبلی وجود نداشته باشد، گزینه‌ی "کالیبره نشده" را انتخاب کنید.

پس از کالیبره کردن تریلی جدید، نامگذاری بر اساس حروف و تصاویر حاضر در صفحه نمایش صورت می‌گیرد. برای دسترسی به این پارامترها، از ابزار لغزشی استفاده کنید.

منوی تریلی به شما این امکان را می‌دهد تا تریلی متصل شده را مشاهده، و انتخاب نمایید. اطلاعات دیگری همچون تاریخ کالیبره سازی روی منو قابل دسترسی هستند. همچنین می‌توانید اسامی تریلی‌های قبلی را ویرایش یا حذف کنید.

اتصال کامیون به چند تریلی

اگر چند تریلی به کامیون متصل باشند، آنگاه به ماژول واسطه‌ی CAN برای تشخیص تمامی تریلی‌ها روی سیستم نرم افزاری کُلی نیاز دارید. بدین ترتیب وزن هر تریلی تعیین می‌شود. در غیاب ماژول واسطه CAN، فقط تریلی اول شناسایی می‌شود.

شرایطی که ابعاد کامیون خیلی کوچک است

بطور طبیعی، تا طولی خاص، وزن شناسایی شده روی هر محور چرخ افزایش می‌یابد. مبنای تصمیم گیری، وزن کُلی کامیون است. اگر اندازه کُلی کامیون خیلی کوتاه باشد به نحوی که نتوان اندازه گیری را انجام داد ، آنگاه یک حالت فرضی این است که محور چرخ اول را از مقیاس طول حذف کنیم. در این حالت، آخرین محور چرخ تریلی فعال فرض می‌شود. در چنین حالتی، وزن محور اول بطور دستی به وزن محور آخر تریلی اضافه می‌شود.

1- وزن هر محور چرخ را اندازه گیری کنید.

2- وزن محورهای چرخی که از مقیاس طول خارج شدند را به مقدار وزن تخمینی نشان داده شده اضافه کنید. این کار ادامه یافته تا زمانی که تمامی بخش‌های کامیون وزن کشی بشوند.

نکته  : در هنگام اندازه گیری، کامیون باید روی سطح مسطحی قرار گرفته باشد.

نکته : از باسکول مطمئنی استفاده کنید.

تخمین شاخص وزن با استفاده از ابزارهای بی سیم (اندازه گیری بر اساس کنترل از راه دور )

وزن‌های محور جلو، محور عقب ، وزن تریلی و وزن کُل را اندازه گیری کنید. وزن‌های تخمینی روی تمام محورهای عقب ، و وزن کُل محور یدک کش/ محور سه گانه ، ذیل عنوان اطلاعات یدک کش/ محور سه گانه نشان داده می‌شوند.

برای استفاده از شاخص تخمین بار 

1- وارد MENU از منوی راه اندازی بشوید.

2- شاخص تخمین بار را انتخاب کنید.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید کالاها و هدیه تزئینی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟
دیدگاه ها
 • کاربر میهمان 1401/06/05
  ماشین من نشون نمیده
 • کاربر میهمان 1401/04/27
  Ok
 • کاربر میهمان 1401/04/23
  عالی بود سپاس
 • 1401/02/30
  ممنون
 • کاربر میهمان 1400/12/06
  عالی
 • 1400/12/05
  بسیار خوب
 • 1400/12/04
  عالی