ابزارهای کامیون های ولوو

سیستم پشتیبانی از تعویض خط جاده (با فرمان گرفتن در جهت صحیح)

سیستم پشتیبانی از تعویض خط جاده (با فرمان گرفتن صحیح) به عنوان یکی از مجموعه ابزارهای مدیریت فرمان کامیون دسته بندی می شود. این ابزار از نظر دسته بندی بین المللی سیستم های اتوماسیون SAE در سطح 1 قرار دارد (پشتیبانی از فرمان گرفتن رانندگان)

این ابزار مجهز به فرمان کمکی خطر انحراف از مسیر را کاهش می دهد. لذا خطر وقوع تصادف در بزرگراه ها کاهش می یابد. علایم نصب شده در جاده به کمک دوربین های جلویی دنبال می شوند. ضمناً مشخص می شود که کامیون چه زمانی از بین خطوط عبور می کند.راننده با فرمان دادن آهسته، در موقعیت بهتری قرار می گیرد. لذا قادر خواهد بود کامیون را مجدداً به خط وسط برگرداند.

این سیستم در سرعت های بالاتر از 55 کیلومتر/ساعت فعال، و در سرعت 50 کیلومتر/ساعت غیرفعال می شود. همچنین در مسیرهای باریک نیز غیرفعال می شود (کمتر از عرض کامیون + 20 سانتی متر).

این سیستم در صورت عبور کامیون از بین خطوط و برقراری شرایط زیر، هشداری را صادر می کند :

 • روشن بودن سیستم هشدار/ کنترل فرمان
 • سرعت کامیون بالاتر از 55 کیلومتر/ ساعت باشد
 • علایم جاده ای واضح باشند و حداقل 2.8 متر عرض داشته باشند
 • راننده از راهنما (سیستم تغییرجهت) استفاده نکرده باشد ، یا اخیراً از پدال ترمز استفاده نموده باشد
 • سیستم در تشخیص تغییر ، بعد از مانور عمدی راننده یا بازگشت کامیون به خط قبلی ناکام باشد

ویژگی ها و مزایا

 • ارسال بازخورد سریع با لرزاندن فرمان (جایگزین آژیرهای هشدار LDWS)
 • تصحیح جهت حرکت فرمان
 • ایجاد آسایش برای راننده
 • امنیت بیشتر

نکات

 • اگر کمربند ایمنی راننده بسته نباشد، سیستم کنترل فرمان غیرفعال می شود.
 • LKS ابزار حمایتی تکمیلی است. در برخی مواقع علایم جاده ای براحتی تشخیص داده نمی شوند. مشکلات جوی، مشکلات جاده ای یا کثیف بودن دوربین دلیل این مشکل هستند.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید کالاها و هدیه تزئینی ولوو کلیک کنید 

دیدگاه شما چیست؟