پیام رسانی خدماتی از راه دور برای کامیون‌های FH4 FM4

این ابزار خدماتی منجر به فعالسازی یک پیام در سیستم کُلی کنترل کامیون می‌شود. به راننده اطلاع رسانی می‌شود که تعویض روغن بایستی انجام شود.

این ابزار برای تمامی کامیون‌ها، با انواع مختلفی از قراردادهای خدماتی با امکان برقراری ارتباط کاربرد دارد. در این حالت، آپشن کد 3200 در TSA انتخاب می‌شود.

این قابلیت بر حسب کیلومتر واقعی رانندگی با کامیون فعال می‌شود. لذا تضمین می‌شود که در موقع نیاز، سرویس تعویض روغن به اجرا گذاشته شود. بدین ترتیب مدت در دسترس بودن کامیون افزایش می‌یابد، و سلامت کامیون هم در حد مطلوبی حفظ می‌شود.

کامیون FH4/FM4 ، 2019 W 49 اروپا

ابزار RESERM در حال حاضر به عنوان یک خدمت استاندارد روی کامیون‌ها نصب شده است. این سرویس موقعی فعال می‌شود که ارتباطات مربوطه در بخش قرارداد خدمات فعال باشند.

بین المللی (به استثنای آمریکای جنوبی و شمالی)

این نرم افزار، بطور پیش فرض و استاندارد نصب شده است. بعد از فعال بودن ماژول ارتباطی، این سرویس برای سیستم RESERM و قرارداد خدماتی برقرار می‌باشد.

FH/FM ، 2016W 23- 2019 W 48 ، اروپا و بین المللی (بجز آمریکای شمالی و جنوبی و چین)

برای کامیون‌هایی با قابلیت اتصال و برخوردار از قرارداد سرویس دهی در دسترس است.

* نرم افزار دقیقاً به همین ترتیب اجرا می‌شود.*

  • فعالسازی پیام شماره 85155697 هشدار اطلاعاتی کامیون فاقد سرویس
  • اجرای کیت عملیاتی امن، کد 85154376
  • فعالسازی پیام خدمات رسانی از راه دور ، کد 85155694

لازم است که فعالسازی خدمات در تعمیرگاه، همزمان با تعویض روغن انجام شود. سپس سیستم ریست می‌شود. ابزار عملیاتی فنی 17071- 3- ریست پارامترهای عملیاتی بکار گرفته می‌شود. وظیفه‌ی این ابزار شروع بازه زمانی خدمات از نقطه‌ای مناسب است.

پیام خدمات رسانی از راه دور را غیرفعال کنید.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید کالاها و هدیه تزئینی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟