ارتقا EU5 به EEV

 D11 ,D13و D16 FH(4) FM(4)

توجه: این راهنمای نصب برای کارگاه های سرویس کامیون های شرکت ولوو و همچنین برای کارمندان دارای مجوز ساخته شده است. کامیون های ولوو هیچ مسولیتی بابت آسیب های مادی و یا آسیب شخصی از طریق رعایت نکردن دستور العمل های نصب یا عملکرد غیر حرفه ای نمی پذیرد.

این دستورالعمل ارتقاء موتورهای D11، D13 و D16 را به EEV را توصیف می کند.(خودروی سازگار با محیط زیست پیشرفته).

ارتقاء همچنین مشمول برنامه ریزی دوباره واحد کنترل موتور است. سندگواهی برای مقدار انتشار ارتقا یافته در ارتباط با ارتقا صادر می شود.

دستورالعمل‌های برای قطعات بسته های زیر می باشد:

85135368 (نرم افزار)

22083029 (طراحی)

22083029 (طراحی)

ارتقا/تبدیل شامل موارد زیر است:

• برنامه ریزی دوباره واحد کنترل موتور.

• برچسب موتور جدید و طراحی های جدید.

• سفارش گواهی از طریق VPCS.

مراحل سرویس

بسته لوازم جانبی، برنامه ریزی مجدد

توجه: از آنجایی که عکس های متن سرویس برای موتور ها و تنوع اتومبیل مختلف به کار برده می شوند، ریز اطلاعات امکان متفاوت بودن با اتومبیلی که با آن کار می کنید را دارد.

۱

تذکر:

از فعال بودن ترمز پارک اطمینان حاصل فرمایید

منبع اصلی پاور را روشن نمایید

۲

Techtoolرا متصل کنید

۳

17054-3 در VCADS اجرا کنید، کیت قطعات 85135368 را اجرا کنید

کد های اشتباه را بررسی و حذف کنید

۴

جای راننده کامیون را به سمت جلو حرکت دهید

تذکر:

اصول ایمنی را رعایت فرمایید

توجه: رعایت کردن دمای اعلام شده بسیار مهم است

این در هنگام کار بر روی موتور یا کابین صدق می کند.

6

بدون آسیب رساندن به روکش، برچسب موتور قدیمی را بردارید. یک برچسب جدید قرار است در همان جا نصب شود.

7

تمیز کنید تا برچسب موتور جدید نصب شود . از یک ماده تمیز کننده تایید شده مطابق با قوانین محیطی استفاده کنید.

توجه: هنگام چسباندن برچسب موتور، باید برای تضمین اتصال دائمی به سطح بسیار فشار داده شود.

چسب باید حداقل 48 ساعت سفت شود. موتور در این مدت نشوئید

جای راننده را پایین بیاورید

تذکر:

نکات ایمنی را رعایت کنید

۹

سمت های راست و چپ را به خوبی تمیز کنید تا طراحی های جدید بتوانند نصب شوند. از شوینده مناسب برای محیط استفاده شود

۱۰

طراحی های  EEVرا نصب کنید

۱۱

طراحی های EEV را نصب کنید

۱۲

توجه: از صدور سند گواهی جدید از طریق VPCS مطمئن شوید

برای خرید قطعات یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید کالاها و هدیه تزئینی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟