Load indicator

شاخص بار

شاخص بار، نوعی کارکرد نرم‌افزاری است که بار محور جلو و عقب و وزن هر تریلر را بیان می‌کند. با داشتن نظارت پیوسته روی توزیع بار، خطر اضافه‌بار و توزیع نادرست بار کاهش می‌یابد.

برای اینکه سیستم دقیق باشد، باید سیستم را کالیبره کنید. اگر چندین کالیبراسیون با بارهای مختلف انجام دهید، دقت افزایش می‌یابد.

نمای صفحه‌نمایش

توزیع وزن با «نمای بار» در صفحه‌نمایش ابزار نشان داده شده است. توزیع وزن نیز در زیر منوی «شاخص بار» در صفحه‌نمایش جانبی نشان داده شده است.

چطور منوی شاخص بار را پیدا کنیم؟

صفحه‌نمایش کناری

صفحه‌نمایش وزن هر محور کامیون و تریلر، وزن بار و وزن کل را نشان می‌دهد. هر دو وزن نشان داده شده در تمام محورهای عقب و وزن کل بوژی/ سه محور روی بوژی و سه محور نشان داده شده است.

مقادیر هر دو ثانیه به‌روز می‌شوند.

توجه

در برخی موارد، وزن کل نشان داده شده روی نمایشگر می‌تواند از وزن تک‌تک اجزاء انحراف داشته باشد، زیرا این مقادیر گرد شده‌اند.

مثال‌هایی از نمای صفحه‌نمایش

توجه

در این کامیون، هیچ مقداری برای محورهای چرخ جلو یا وزن کل کامیون نشان داده نمی‌شود. فقط وزن محورهای چرخ عقب نشان داده می‌شود.

وزن تریلر (یدک‌کش)

برای اینکه سیستم بتواند وزن محور را روی تریلرهای متصل بخواند و نمایش دهد، باید استاندارد EBS ISO 11992-2 رعایت گردد.

اگر فقط بخش‌هایی از استاندارد رعایت شود، ممکن است نمایش بار با محدودیت مواجه شود. به‌عنوان‌مثال، ممکن است فقط بار در هر محور و نوع تریلر یا فقط وزن کل و تصویر یک تریلر استاندارد را نشان دهد.

تریلرهایی که استاندارد ISO 11992-2 را رعایت نمی‌کنند اصلاً نشان داده نمی‌شوند.

 تریلر چندگانه

اگر چندین تریلر به هم متصل شده باشند، باید یک روترCAN داشته باشند تا همه تریلرها را در کامیون شناسایی شوند و وزن هر تریلر نشان داده شود. در صورت نبود روتر CAN، تنها اولین تریلر شناسایی می‌شود.

کالیبراسیون

همیشه باید سیستم شاخص بار را کالیبره کنید. هنگامی که کامیون از کارخانه تحویل داده می‌شود، نشانگر بار کالیبره نشده است و فقط مقدار تخمینی را نمایش می‌دهد. شاخص بار را دراسرع‌ وقت در مقیاس مطمئنی کالیبره کنید. بسته به مقیاس موجود، می‌توان کالیبراسیون را به‌صورت تک‌محوری یا چند محوری انجام داد. می‌توان کامیون را در پنج بازه وزنی مختلف کالیبره کرد. توصیه می‌شود حداقل در دو بازه وزنی کالیبره کنید تا دقت بهینه به دست آید.

 • 0-2500 kg
 • 2501 – 5000 kg
 • 5001-7500 kg
 • 7501-10000 kg
 • 10001->kg

تریلرها می‌توانند در دو بازه وزنی کالیبره شوند.

 • 0-5000 kg
 • 5001-> kg

توجه

هنگامی که شاخص بار کالیبره شده باشد، از توزیع بار محور نرمال استفاده کنید.

پس از تعویض یا کالیبراسیون مجدد سنسورهای بار در کامیون‌های دارای سیستم تعلیق فنر شمشی، شاخص بار باید مجدداً کالیبره شود.

شاخص بار را سالی یک‌بار کالیبره کنید. می‌توانید آخرین تاریخ برای کالیبراسیون را در منوی اطلاعات کالیبراسیون مشاهده کنید.

کالیبراسیون تک‌محوری

در این منو می‌توانید کامیون و تریلر را به‌صورت محور به محور کالیبره کنید. برای افزایش دقت، باید محورها را چندین بار مختلف کالیبره کنید؛ بنابراین می‌توانید محوری را انتخاب کنید که قبلاً کالیبره شده است.

توجه

باسکول تک‌محوری را نمی‌توان در مورد تریلرهایی با استاندارد ISO قدیمی‌تر استفاده کرد. این باسکول‌ها اطلاعاتی در مورد تعداد محورها و وزن هر محور ندارند.

1- منوی کالیبراسیون تک‌محوری را باز کنید.

صفحه‌نمایش کناری

2-   یکی از محورها را روی باسکول قرار دهید.

3-   از رعایت کلیه شرایط لازم اطمینان حاصل کنید.

 • روشن بودن موتور
 • سیستم تعلیق هوایی در سطح استاندارد
 • ثابت بودن وسیله نقلیه

4-   رعایت شرایط فوق توصیه می‌شود. اگر نیاز به اقدام خاصی وجود داشته باشند، علائم مربوطه نمایش داده می‌شوند، مثلاً ترمز دستی را رها کنید.

5-   با استفاده از صفحه‌نمایش لمسی، محوری را که روی باسکول قرار دارد در صفحه‌نمایش جانبی علامت بزنید.

1- محور انتخاب شده که کالیبره است.

2- محور انتخاب شده که کالیبره نیست.

6- مقدار مقیاس را در صفحه‌نمایش تایپ کنید. شما فقط می‌توانید مقادیری را تایپ کنید که برای محور معقول باشد.

7- محور بعدی را روی باسکول برانید، محور را در صفحه علامت بزنید و مقدار را تایپ کنید.

موارد فوق را برای هر محور تکرار کنید.

کالیبراسیون محور چندگانه

در این منو می‌توانید کامیون و تریلر را در مقیاس چند محوری کالیبره کنید. پس از تکمیل کالیبراسیون، سیستم مقدار صحیح را برای هر محور محاسبه می‌کند. برای افزایش دقت، باید محورها را با چندین بار مختلف کالیبره کنید؛ بنابراین می‌توانید محوری را انتخاب کنید که قبلاً به‌عنوان کالیبره شده مشخص شده است.

1- منوی کالیبره چندگانه را باز کنید.

صفحه‌نمایش جانبی

2-   محور اول را که قرار است کالیبره شود، روی باسکول قرار دهید.

3-   از تأمین شرایط کالیبراسیون اطمینان حاصل کنید.

 • روشن بودن موتور
 • سیستم تعلیق هوایی در سطح استاندارد
 • ثابت بودن وسیله نقلیه

4-   رعایت شرایط فوق توصیه می‌شود. اگر نیاز به اقدام خاصی وجود داشته باشند، علائم مربوطه نمایش داده می‌شوند، مثلاً ترمز دستی را رها کنید.

5-   با استفاده از صفحه‌نمایش لمسی، محوری را که روی باسکول قرار دارد در صفحه‌نمایش جانبی علامت بزنید.

1- محور انتخاب شده که کالیبره است.

2- محور انتخاب شده که کالیبره نیست.

6- مقدار مقیاس را در صفحه‌نمایش تایپ کنید. شما فقط می‌توانید مقادیری را تایپ کنید که برای محور معقول باشد.

7- محور بعدی را روی باسکول قرار دهید، محور را در صفحه علامت بزنید و مقدار را تایپ کنید.

سیستم وزن هر محور را محاسبه خواهد کرد.

8- به قرار دادن محورهای دیگر، یکی پس از دیگری، روی باسکول ادامه دهید و وزن ترکیبی را تایپ کنید. اگر برخی از محورهای کالیبره شده روی باسکول برود، علامت آنها را در نمایشگر بردارید.

ریست کردن بار محموله

می‌توان وزن نمایش داده شده برای تریلر و یا محموله را ریست (صفر) کرد. این کارکرد مفید سبب می‌شود تا بار محموله کنترل گردد. بعد از بارگذاری می‌توانید وزن محموله را ببینید.

زمانی که کامیون بار ندارد اقدام به ریست کردن بار محموله نمایید.

صفحه‌نمایش جانبی

وزن کامیون خالی می‌تواند مثلاً به دلیل برف، یخ یا گل تغییر کند. این امر سبب می‌شود که با وجود خالی بودن تریلر، وزن محموله صفر نشان داده نشود. در چنین صورتی، می‌توانید بار محموله را قبل از بارگذاری ریست کنید تا از صحیح بودن وزن محموله اطمینان حاصل کنید.

توجه

می‌توانید زمانی که کامیون به طور کامل پر شده است، وزن محموله را ریست کنید. سپس بررسی کنید که چه مقدار از بار خالی شده است. مثلاً وزن محموله پس از اینکه مقداری از آن خالی شد، به 2300 کیلوگرم می‌رسد.

مدیریت اطلاعات کالیبراسیون

در این منو می‌توانید داده های کالیبراسیون را پاک نموده و یا داده‌های ضبط شده را تغییر نام دهید.

زمانی که تریلر به کامیون متصل باشد، نام داده‌ها به‌صورت «new trailer» ذخیره می‌شود.

می‌توانید تریلری را که کالیبره شده است، تغییر نام دهید.

می‌توان اطلاعات 20 تریلر را ذخیره کرد.

توجه

اگر اطلاعات کالیبراسیون را پاک کنید، تمام مقادیر مربوط به کامیون و تریلر پاک می‌شوند.

صفحه‌نمایش جانبی

داده‌های کالیبراسیون

در این منو، می‌توانید اطلاعات کالیبراسیون هر محور کامیون و تریلر را زمانی که کالیبره می‌شود مشاهده کنید. برای مشاهده دادها، محور موردنظر را انتخاب کنید.

صفحه‌نمایش جانبی

توجه

تریلری که نتواند کالیبره شود، از استاندارد ISO برخوردار نخواهد بود. به‌عنوان‌مثال، شماره شناسایی وسیله نقلیه به کامیون منتقل نمی‌شود.

برای خرید قطعات یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟
دیدگاه ها
 • کاربر میهمان 1402/03/05
  درودبرشما آقای زهرایی ممنون وتشکر فراوان برای راهنماییتون انشالله همیشه موفق وسربلند باشی
 • کاربر میهمان 1401/01/20
  تشکر بابت متن‌های آموزنده تان انشالله در تمام مراحل موفق و پیروز باشید  تشکر
 • کاربر میهمان 1401/01/20
  پست ها اموزنده وعالی میباشند تشکر فراوان از زحمات شما