لوله ونتوری EGR، تعویض

این اطلاعات به تعویض لوله ونتوری EGR در موتور D13F ولوو مربوط می‌شوند.

لوله ونتوری، تعویض 

توجه: مباحث زیر ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر پیدا کنند.

تصاویر صرفاً به‌عنوان نمونه ارائه شده‌اند و ممکن است با نمونه‌های واقعی آماده‌به‌کار متفاوت باشند. بااین‌حال، مؤلفه‌های کلیدی مورد بررسی در این مبحث تا حد امکان دقیق هستند.

سنسور فشار دیفرانسیل

جداسازی

1. ترمز دستی را بکشید و دنده را در حالت خلاص قرار دهید.

2. کیت مهار سیم‌کشی را از پایانه‌ی رابط روی سنسور فشار دیفرانسیل جدا کنید.

3. پیچ‌های مهارکننده را شل کرده و جدا کنید. سپس، سنسور فشار دیفرانسیل را از لوله ونتوری خارج کنید.

4. مجموعه سنسور را از فلنج مهارکننده‌ی روی لوله ونتوری جدا کنید.

  نصب

1. مطمئن شوید که بست‌های جدید روی فلنج مهارکننده‌ی سنسور فشار دیفرانسیل، در جای درست قرار دارند.

2. سنسور فشار دیفرانسیل را در جایگاه صحیح خود بر روی لوله ونتوری قرار دهید و پیچ‌های مهارکننده را ببندید.

3. پیچ‌های مهارکننده را طبق دستورالعمل‌ها محکم کنید.

4. کیت مهار سیم‌کشی را به پایانه‌ی سنسور وصل کنید.

5. با توجه به قابلیت خودآموزیِ واحد کنترل الکترونیکی موتور (EECU)، باید پارامترهای پیش‌فرض EECU را پس از سرویس قطعات مرتبط با موتور بازنشانی کنید. این کار باعث می‌شود که EECU رفتار قطعات جدید را یاد بگیرد. پس از اتمام سرویس، بازنشانی داده‌های پیش‌فرض را با استفاده از کامپیوتر انجام دهید. این گزینه در منوی گروه عملکرد 1 قرار دارد.

 لوله ونتوری

جداسازی

1. ترمز دستی را بکشید و دنده را در حالت خلاص قرار دهید.

2. کیت مهار سیم‌کشی را از روی سنسور فشار دیفرانسیل جدا کنید.

نکته: شما می‌توانید سنسور فشار دیفرانسیل را از لوله ونتوری خارج کنید، یا آن را همان‌جا بگذارید و کل مجموعه را با لوله ونتوری بردارید.

3. گیره‌های وی‌ شکل را در انتهای فوقانی و تحتانی لوله ونتوری شل کرده و جدا کنید.

4. بست‌های نگهدارنده‌ای که لوله خروجی ونتوری را روی براکت نصب لوله ونتوری محکم می‌کنند، جدا کنید.

5. تمام بست‌هایی که لوله ونتوری را روی براکت نصب محکم می‌کنند، جدا کنید.

6. لوله ونتوری را از موتور خارج کنید.

نصب

1. یک اورینگ جدید روی زانویی 90 درجه ببندید.

2. یک اورینگ جدید روی فلنج خروجی لوله ونتوری ببندید.

3. لوله ونتوری را در موقعیت صحیح روی براکت نصب ببندید.

4. بررسی کنید که اورینگ به شکل صحیح روی لوله ونتوری قرار گرفته و گیره‌های وی‌ شکل، که لوله ونتوری را به لوله متقاطع و زانویی 90 درجه وصل می‌کنند، به درستی نصب شده باشند. گیره‌ها را طبق دستورالعمل محکم کنید.

5. تمام بست‌هایی که لوله ونتوری را روی براکت محکم می‌کنند، ببندید.

6. تسمه نگهدارنده و بست‌ها را برای محکم کردن لوله خروجی ونتوری روی براکت نصب، ببندید.

7. کیت مهارکننده سیم را به پایانه‌ی سنسور فشار دیفرانسیل وصل کنید.

8. با توجه به قابلیت خودآموزیِ واحد کنترل الکترونیکی موتور (EECU)، باید پارامترهای پیش‌‌فرض EECU را پس از سرویس قطعات مرتبط با موتور بازنشانی کنید. این کار به EECU اجازه می‌دهد که رفتار قطعات جدید را یاد بگیرد. پس از اتمام سرویس، بازنشانی داده‌های پیش‌‌فرض را با استفاده از کامپیوتر انجام دهید. این گزینه در منوی گروه عملکرد 1 قرار دارد.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟