کولرکابین درحالت پارک

کولرکابین درحالت پارک

کولر پارکینگ کابین (CPC-ADV) که ازطرف کارخانه نصب شده، راحتی و کیفیت خواب را برای راننده افزایش می دهد وخطر خواب آلودگی راکاهش می دهد. این سیستم درحالت ساکن هوای خنک تولید کرده و با بخاری کابین درحالت پارک برای ایجاد محیط راحت تعامل دارد ، برای مثال درشب‌هایی که دما اغلب درعرض چند ساعت ازگرم به سرد تغییر می‌کند.

توزیع هوا ازطریق سیستم تهویه معمولی

با استفاده ازسیستم تهویه معمولی ، هوا به طورمساوی درداخل کابین باکنترل کامل دما پخش می شود. CPC-ADV ازطریق پنل کنترل محیط یا پنل کنترل خوابیده ، کنترل می شود. تنظیمات (حالت،گردش‌ مجدد،سرعت فن وغیره) به طور خودکار توسط سیستم بسته به شرایط تنظیم می شود تا موثرترین و راحت ترین کنترل دما را ارائه دهد.

کولرحالت پارک به طورکامل درخودرو گنجانده شده که از یک کمپرسور الکتریکی 24 ولت ، یک فن کندانسور الکتریکی 24 ولت و یک تامین کننده نیرو تشکیل می‌شود. همچنین وزن ناچیزی را به خودرو اضافه میکند. آیرودینامیک کابین را تحت تأثیر قرار  نمی‌دهد ، که درمقایسه با راه حل های روی سقف ، تأثیرمثبتی برمصرف سوخت دارد.

با کمک یک تایمر ، سیستم می‌تواند محاسبه کندکه برای تهویه کابین به چه مقدار قدرت خنک کننده نیاز است. عملکرد تایمر همیشه با تهویه سیستم قبل ازبه کارافتادن کمپرسور شروع می شود.

ویژگیها و مزایا

  • محیط راحت درکابین با صرف نظر ازدمای بیرون.
  • خوب استراحت کردن راننده به معنای افزایش ایمنی ترافیک است.
  • راه‌ حل کاملا یکپارچه‌ ای که برمصرف سوخت تأثیر نمی‌گذارد.
  • درفضای داخلی کابین مزاحمت ایجاد نمی‌کند.
  • هیچ تاثیری روی آیرودینامیک یا ظاهرکابین ندارد.
  • عملکردخنک کننده کوتاه مدت

پنل کنترل سیستم دما.

مدیریت انرژی کارآمد

به منظور صرفه جویی درظرفیت باتری ، سیستم توان خنک‌کننده‌ گی را درمقایسه باسیستم تهویه معمولی کامیون کاهش داده است. بااین حال ، قادر است دمای انتخاب شده کابین را دراکثر شرایط روزمره حفظ کند. برای توقف‌های کوتاه‌تر درطول روز همراه با دمای محیط گرم وتابش آفتاب ، سیستم را می‌توان تا ۲.۵ کیلو وات قدرت خنک‌کننده‌گی به مدت حداکثر یک ساعت افزایش داد.

درعصر و شب،سیستم به اندازه کافی قدرت خنک کننده‌گی (تا 1 کیلووات) رابرای حفظ دمایی راحت درطول شب تولید می‌کند ولی ظرفیت باتری را به خطر اندازد. این سیستم باتریهای استاندارد کامیون را استفاده میکند. سیستم نشانگر باتری (BATTIND) تضمین میکند که کامیون پس ازیک توقف طولانی می‌تواند راه‌اندازی شود.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید 

دیدگاه شما چیست؟