توربوشارژرهای ریمن ولوو

توربوشارژرهای ریمن ولوو

بازیابی قدرت

ارائه دهندۀ اطمینان، دوام و عملکرد برتر

به منظور افزایش حداکثری عملکرد کامیون، اصیل بمانید - ریسک افزایش بهای قبوض سوخت و زمان از کارافتادگی و تعمیر غیرمنتظره را نپذیرید. به کیفیت "ریمن ولوو" اعتماد کنید.

"ریمن ولوو"، تضمین می کند که بواسطۀ به روزرسانی‌های جدیدترین فناوری طراحی شده توسط موتورهای "ولوو"، همۀ توربوشارژرها را با بازگرداندن به OEM (سازندۀ تجهیزات اصلی) یا با استاندارهای بالاتر، بازتولید می‌کند.

توربوشارژرهای ریمن ولوو

فرآیند " ریمن ولوو"

توربوشارژر "ریمن ولوو" در کل فرآیند بازتولید، آزمایش می شود و رعایت شرایط عملکرد مشخص شده توسط "ولوو" را تضمین می‌کند.

این موضوع، مصرف سوخت کارآمدتر، اگزوز تمیزتر، قدرت مؤثرتر، افزایش مقرون به صرفه بودن سوخت و جبران ارتفاع را ضمانت می‌کند. همۀ توربوشارژرها به صورت کامل و با استاندارهای بالا در امریکای شمالی بازتولید می‌شوند.

توربوشارژرهای ریمن ولوو

کیفیت "ریمن"ولوو

بازگرداندن قدرت و عملکرد به کامیون ولووی شما

ریسک توربوهای غیراصل

  • آسیب به اجزای موتور مانند سیستم های عملیات تکمیلی، دریچه ها، پیستون ها و غیره
  • افزایش مصرف سوخت
  • عدم رعایت استانداردهای انتشار
  • نشت زیاد روغن به بیرون منجر به آتش سوزی
  • ابطال ضمانت نامه "ولوو"

 آزمایشات مهار انجام گرفته بر روی توربوشارژرهای شخص ثالث، در رعایت همۀ استاندارهای ایمنی و کیفیت "ولوو"موفق نبوده اند.

توربوشارژرهای ریمن ولوو

عدم وجود رقابت

عدم موفقیت در بازتولید، عمدتاً به دلیل وجود خطا در فرآیند است واین موضوع، دلیل اصلی اولویت تمرکز "ولوو ریمن" بر فرآیند کیفی است. با سرمایه خودتان، قمار نکنید. همیشه یک توربوشارژر "ریمن ولوو" انتخاب کنید.

به کارگیری توربوشارژر غیراصل، عملکرد کامیون شما را به خطر می‌اندازد و می‌تواند منجر به هزینه های زیاد و غیرضروری گردد.

حرف آخر

استفاده از توربوشارژرهای غیراصل، ریسک افزایش مدت زمان تعمیر کامیون شما را افزایش می‌دهد. انتخاب کیفیت "ریمن ولوو" مدت زمان کارکرد و عملکرد موتور را به حداکثر می‌رساند.

ضمانت استاندارد "ولوو": یک سال/ تعداد مایل نامحدود است و در صورت نصب توسط فروشنده مجاز "ولوو" شامل هزینۀ نیروی کار است. شرایط ضمانت، اعمال می‌شود.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟