ترمز

سیستم ترمز دارای تعدادی عملکرد ایمنی خودکار دائم، بر رانندگی نظارت دارند. آنها در صورت لزوم، درگیر شده و عملکرد ترمز را بهبود می­بخشند. همچنین عملکردهای ترمز وجود دارد که خطر واژگونی یا لغزش را کاهش می­  دهد. سیستم­های دیگر به کنترل سایش و دمای ترمز می­پردازند.

ترمزهای ABS و ضد قفل

ABS (سیستم ترمز ضد قفل) سیستمی برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمزگیری است.

ABS (ترمزهای ضد قفل) بخشی از سیستم EBS است و عملکرد کاملا خودکار دارد.

ترمز

زمانی که ABS فعال است نمادی در نمایشگر نشان­ داده می­شود.

سیستم پایداری

ESP (برنامه پایداری الکترونیکی) سیستمی است که خطر واژگونی یا لغزش کامیون را کاهش می­دهد.اگر سیستم حس کند که کامیون در حال واژگون شدن است، ابتدا عملکرد دریچه گاز کاهش می­ یابد. اگر این میزان کافی نباشد، سیستم از ترمزهای چرخ نیز برای کاهش سرعت کامیون استفاده می­کند. این سیستم زمانی بهتر عمل می کند که تریلر دارای ABS یا EBS نیز باشد.

اگر سیستم خطر لغزش را تشخیص دهد، کمک فرمان دینامیک ولوو وارد عمل می‌شود. برای مقابله با این مشکل و در نتیجه توقف لغزش، یک گشتاور فرمان راهنما به فرمان اعمال می‌شود. اگر هدایت در لغزش کافی نباشد، سیستم اعمال دریچه گاز را کاهش داده و چرخ هایی را که برای نگه داشتن کامیون در مسیر درست لازمند ترمز می­کند. در صورت لزوم، ترمزهای کمکی نیز جدا می­شوند.

هنگامی که سیستم درگیر باشد این علامت چشمک می­زند.

ترمز

نماد تعامل ESP.

هشدار

کامیون را همانند کامیون های بدون ESP هدایت کنید. ESP خطر واژگونی و سر خوردن را کاهش می­دهد، اما اگر بار مرکز ثقل بسیار بالایی داشته باشد، اگر چرخ ها با سرعت بالا یا با رانندگی خطرناک به جدول برخورد کنند، کامیون همچنان می­تواند واژگون شود. در سطح جاده لغزنده ممکن است کامیون با وجود داشتن ESP دچار لغزش شود.

با کامیون های دارای ESP در پیچ های تند (مثلا در مسیرهای آزمایشی)رانندگی نکنید. رانندگی در پیچ­های تند ممکن است به مداخله غیرضروری و خطرناک ESP منجر شود.

عملکرد ترمز­کمکی

این عملکرد برای رسیدن سریع تر به نیروی ترمز کامل در شرایط اضطراری طراحی شده است. اگر پدال ترمز به طور ناگهانی فشرده شود، فشار ترمز بیشتر و ترمز قوی ­تر می شود.

در طول استفاده از عملکرد کمکی ترمز، چراغ های ترمز روشن شده تا به خودروهای پشت سر در مورد ترمز ناگهانی هشدار دهند.

سایش لنت ترمز

اگر لنت­های ترمز در محوری بیش از محور دیگر سایش داشته باشند، نیروی ترمز تغییر نموده تا سایش برابر شود.

ترمز

زمانی که زمان تعویض لنت­های ترمز فرا رسیده باشد، در صفحه نمایشگر نشان داده می­شود.

سایش تخمینی

نمایش اطلاعات راننده کامیون مسافت باقی­مانده محاسبه شده قبل از نیاز به تعویض لنت­های ترمز را براساس سبک رانندگی فعلی نشان می­دهد. کارگاه مجاز ولوو باید چنین اطلاعاتی را اعلام کند.

هشدار دمای ترمز

اگر ترمزها بیش از حد داغ­ شوند، چراغ CHECK روشن شده و نمادی در نمایش اطلاعات راننده نشان داده­ می­  شود. پدال ترمز باید سخت تر فشار داده شود تا به همان عملکرد ترمز قبلی برسد.

ترمز

علامت هشدار برای دمای بالای ترمز.

احتیاط

در صورت نمایان شدن  هشدار دمای ترمز بالا ، همزمان با کاهش سرعت، از ترمز کمکی استفاده نموده و یا کامیون را متوقف کنید.

پایش ترمز، ترمز چرخ

اگر هر چرخی کم­تر از چرخ های دیگر ترمز کند، چراغ CHECK روشن شده و نمادی در نمایش اطلاعات راننده نشان داده می­شود. هیچ تفاوتی در نیروی ترمز دیده نمی­شود زیرا در عوض چرخ­های دیگر با نیروی بیشتری ترمز می­کنند. با این حال، کد خطا در سیستم ذخیره شده و تعمیرگاه مجاز ولوو باید سیستم ترمز را بررسی نماید.

ترمز

نماد هشدار جهت نشان­دادن ترمز ضعیف.

سیستم ترمز، عملکرد پشتیبان

چنانچه خطایی در کنترل الکتریکی فشار ترمز رخ دهد، باز هم امکان ترمز کردن کامیون وجود دارد. عملکرد پشتیبان داخلی، عملکرد ترمز را به طور کامل یا جزئی، به صورت کنترل شده پنوماتیک تضمین می­کند. سپس پدال ترمز عمیق­ تر از حالت عادی درگیر خواهد شد و ممکن است برای دستیابی به عملکرد ترمز مشابه قبل به نیروی بیشتری از پدال نیاز باشد. حالت پشتیبانی بسته به محل وقوع خطا، سیستم ABS را به طور کامل یا جزئی از کار می­ اندازد.

در صورت از دست دادن EBS لامپ STOP در نمایشگر فعال شده و با درخشش قرمز رنگ ثابتی نمایان ­می­شود. نمایش اطلاعات راننده نیز پیامی به این مضمون را نشان می­دهد.

 برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟