نصب استاندارد دوربین عقب کامیون

توجه

تصاویر موجود در این سند در انواع خودروهای مختلف مورد استفاده مجدد قرار میگیرند. از این رو ممکن است تغییراتی در مقایسه با محصول واقعی وجود داشته باشد .با این حال هیچ تغییری در صحت فنی وجود ندارد

توجه

رنگهای استفاده شده در تصاویر فقط برای برجسته سازی هستند و با رنگهای واقعی خودرو مطابقت ندارند .

توجه

تمام بستهای رزوهای که مشخصات گشتاور سفت کننده در اطلاعات وجود ندارد، با گشتاور استاندارد سفت میشوند .گشتاورهای استاندارد در Impact گشتاورهای سفت کننده استاندارد موجود می باشند.

۱- ترمز دستی را فشار دهید.

۲- حلقه های چرخ را نصب کنید .

۳- این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود .

شرایط

• اگر وسیله نقلیه دارای ePTO پاورتیک برقی باشد . ePTO را خاموش کنید .

۴- این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود .

شرایط

• اگر وسیله نقلیه دارای زنگ هشدار باشد .

کلید را در موقعیت II قرار دهید .

دکمه ۱ را نگه دارید .

دکمه ۲ را فشار دهید .

توجه

بررسی کنید که لامپ LED دیود ساطع کننده نور وضعیت آلارم به طور مداوم روشن و می درخشد که نشان دهنده حالت سرویس است .

۵- این روند را زمانی اجرا کنید که شرایط زیر فراهم شود :

شرایط

• حالت کارگاهی " هیبرنیت آماده به کار" را فعال کنید .

کلید را از سوئیچ راه انداز ۱ خارج کنید .

دکمه چراغ های هشدار ۲ را فشار دهید .

دکمه چراغ های هشدار ۳ را فشار داده و نگه دارید .

شرایط

• دکمه را حداقل ۵ ثانیه نگه دارید .

وقتی در باز میشود، چراغ و چراغ داخلی خاموش می شوند

حداقل ۳۰ ثانیه منتظر بمانید ۴

کابل را از ترمینال منفی جدا کنید ۵

.۶ پالگ را نصب کنید .

۷- پانل جلو را باز کنید .

۸- یکی از دو گیره را بردارید .یک بازشو روی گیره بزنید .

۹- کابل را از طریق گیره عبور دهید .ترمینالها را بهXC ۱۶۴ وصل کنید.

۱۰- دسته را بردارید .

۱۱- پانل ۲ را بردارید .

دستگیره را بکشید .

پانل ۲ را بردارید .

۱۲- کانکتورها A را جدا کرده و پنل را با دقت جدا کنید .

۱۳- پیچها را بردارید .

فیوز و مرکز رله را کنار بگذارید .

۱۴- هارنس را همانطور که در تصویر نشان داده شده است هدایت کنید .

۱۵- XC ۱۶۴. را به دسته سیم در زیر FRC بچسبانید .

کانکتورCB ۷ را از واحد FRC جدا کنید .

پین XC ۱۶۴ ۵ : را به A ۰۱CB ۷. ۷ : روی کانکتورCB ۷ ۷ : وصل کنید .

کانکتورCB ۷ را به واحد FRC وصل کنید .

۱۶- کانکتورXC ۱۶۴ را وصل کنید .

۱۷- واحد FRC را قرار دهید .

پیچها را نصب کنید .

۱۸- کابل را به ستون A هدایت کنید .

۱۹- پانل را بردارید .

کابلها را به SEM هدایت کنید .

۲۰- واحد کنترل را بردارید .

۲۱- کانکتور A ۲۳۱ AB .B را جدا کنید .

پینها را به کانکتورA ۲۳۱ AB .B وصل کنید .

کانکتورA ۲۳۱ AB .B را وصل کنید .

۲۲- سیم زمین سفید را ازXC ۱۶۴ ۲ : به اتصال زمین .۱ ۸ :A ۴. یا مشابه  وصل کنید .

اگر سیم وجود دارد، به سیمهای موجود متصل شوید .

۲۳- واحد کنترل را نصب کنید .

۲۴- گیره را نصب کنید .

کابل را به همراه سایر دسته سیمها به گذرگاه کابین هدایت کنید .

به بستن بند در امتداد شاسی به ناحیه اتصال تریلر یا محل دیگری برای دوربین ادامه دهید .

۲۵-

توجه

مراحل ۲۸ و ۲۹ هنگام نصب دسته سیم روی تریلر اختیاری قابل اجرا است .

آداپتور اتصال تریلر را در انتهای قاب برای یک کامیون سفت و سخت نصب کنید .

آداپتور را برای کامیون تراکتور در پشت کابین نصب کنید .

۲۶- کابل کشی را به آداپتور جلوی تریلر وصل کنید .کابل کشی را به پشت تریلر، جایی که دوربین قرار دارد، هدایت کنید .

۲۷- دوربین را به صورت افقی قرار دهید تا محافظ فلزی A همانطور که در تصویر نشان داده شده است در بالا قرار گیرد .

توجه

دوربین را در نزدیکی یک قطعه داغ یا در محلی که دمای آن بالاتر از ۸۵ درجه سانتیگراد است نصب نکنید .

توجه

براکت را میتوان به روشهای مختلف زاویه داد .

توجه

دوربین را در برابر سنگریزه های پرنده محافظت کنید .

۲۸- محل سوراخهایی را که قرار است دریل شوند علامت بزنید .

سوراخهای Ø ۶ ۵. میلیمتر را دریل کنید .

زباله های مته را بردارید .

مواد ضدخوردگی را روی سطوح سوراخ شده بمالید .

۲۹- براکت را در موقعیت قرار دهید .

مهره ها را نصب کنید .

پیچها A را نصب کنید .

پیچها را با گشتاور تا ۰ ۷ نیوتن متر سفت کنید .

دوربین را نصب کنید .

پیچها B را نصب کنید .

با گشتاور پیچها را تا ۰ ۵ نیوتن متر سفت کنید .

دوربین را وصل کنید .

۳۰-۳۱- پنل را نصب کنید .

۳۲- دستگیره را بکشید .

پانل ۲ را نصب کنید .

پانل ۱ را نصب کنید .

۳۳- دسته را بردارید .

۳۴- پنل جلویی را ببندید .

۳۵- دوشاخه را بردارید .

۳۶- کابل را به ترمینال منفی ۱ وصل کنید .

روی پایانه های باتری و پایانه های کابل محافظ قرار دهید .

کلید ۲ را وارد کنید .

۳۷- این روش را زمانی انجام دهید که شرط زیر برآورده شود .

شرایط

• اگر وسیله نقلیه دارای زنگ هشدار باشد .

کلید را در موقعیت II قرار دهید .

دکمه ۱ را نگه دارید .

دکمه ۲ را فشار دهید .

توجه

بررسی کنید که لامپ ال ای دی وضعیت هشدار خاموش شود .

برنامه نویسی

۳۸- ابزار تشخیص را وصل کنید .

برنامه نویسی کیت لوازم جانبی ۱۷۰۵۴-۳ را انجام دهید .

کیت تبدیل را اجرا کنید .

۳۹- هر گونه DTC را پاک کنید .

توجه

مطمئن شوید که DTC فعال یا غیرفعال وجود ندارد .

ابزار تشخیص را جدا کنید .

۴۰- منوی دوربینهای بینایی را در SID باز کنید .

عملکرد "دوربین تریلر" را روشن کنید .

عملکرد را بررسی کنید.

برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟