آشنایی با عملکرد سیستم سوخت کامیون ولوو

تصویر زیر اجزای اصلی سیستم سوخت را نشان می­دهد.

 سیستم سوخت

1 انژکتور پمپاژ

2 انژکتور

3 ریل مشترک

4 لوله فشار نازل

5 سنسور فشار، ریل مشترک

6 فیلتر اصلی

7 فیلتر سوخت

8 پمپ تغذیه

9 محفظه فیلتر سوخت

10 صافی واحد مخزن ترکیبی

11 شیر بدون برگشت

12 دریچه هواکش

13 شیر سرریز

14 پمپ دستی

15 شیر گردش

16 شیر ورودی از قسمت پمپ بنزین

17 جداکننده آب

18 شیر بازگشت به پمپ سوخت

19 شیر بازگشت سوخت به مخزن سوخت

20 شیر ورودی سوخت از مخزن سوخت

21 شیر خروجی به مجرای سوخت در سرسیلندر

22 سنسور فشار سوخت قسمت کم فشار

بخش A: نوع بدون AHI (انژکتور هیدروکربن پس از تعمیر)

22 سنسور فشار سوخت سمت کم فشار

23 دوشاخه

سیستم سوخت بوسیله ECM (ماژول کنترل موتور) کنترل می­شود. سیستم فشار قوی در زیر کاور شیر قرار دارد و از یک ریل مشترک، لوله فشار نازل و دو نوع انژکتور تشکیل شده است.

انواع انژکتورها 

سه انژکتور پمپاژ (1):

■ علاوه بر انژکتورها، یک عنصر پمپ جداگانه نیز دارد که توسط میل محور بادامک به حرکت در می­آید.

سه انژکتور غیر پمپاژ (2):

■ کار به روش انژکتور سنتی

سه انژکتور پمپاژ، ریل مشترک (3) را از طریق لوله ­های فشار نازل (4) تحت فشار قرار می­دهند.

این کار منجر به حجم زیاد سوخت مشترک تحت فشار برای همه انژکتورها می­شود که فرصتی برای میزان تزریق قابل تغییر در تمام سرعت­های موتور فراهم می­کند.

ECM فشار در ریل مشترک، تعداد تزریق و شروع و پایان تزریق سوخت به هر سیلندر را کنترل می­کند.

سیستم سوخت رسانی دارای مزایای زیر است

 • فشار سوخت به سرعت و بار موتور بستگی ندارد، به این معنی که کنترل قابل تغییر مقدار پاشش، زمان تزریق و تعداد پاشش ها وجود دارد.
 • فشار پاشش بالا و توزیع مناسب سوخت نیز در دور موتور و بار پایین امکان پذیر است.
 • ظرفیت تزریق‌های کمتر و مکرر، که منجر به کاهش NOx (اکسیدهای نیتروژن) و سطح نویز می‌شود.

نکات ایمنی

خطر وارد شدن خسارت به متریال:

فیلترهای نادرست سوخت ممکن است به سیستم سوخت آسیب برساند.

▶ فقط از فیلترهای سوخت در نظر گرفته شده برای یورو 6 استفاده کنید. این فیلترهای سوخت در مقایسه با فیلترهای قدیمی فیلتراسیون موثرتری دارند.

شرح

اصول مربوط به سیستم تغذیه سوخت

بررسی اجمالی

سیستم سوخت

1 پمپ تغذیه

2 صافی

3 محفظه فیلتر سوخت

4 پمپ تخلیه

5 شیر برگشت

6 فیلتر اصلی

7 قسمت جداکننده آب

8 فیلتر اصلی

9 سر سیلندر

10 انژکتور پمپاژ

11 ریل مشترک

12 انژکتور

13 سنسور فشار سوخت

14 شیر سرریز

15 شیر بدون برگشت

16 محدود کننده

17 شیر گردش

18 شیر اطمینان

19 شیر بدون برگشت

20 دریچه هواکش

21 دریچه هواکش

22 لوله پگ

23 واحد مقدار دوز

24 سنسور فشار سوخت

25 سنسور سطح

26 شیر تخلیه الکتریکی

اصول مربوط به سیستم تغذیه سوخت

اطلاعات فنی

A < 500 کیلو پاسکال

B = 500 کیلو پاسکال

C > 30( مگاپاسکال **)

** راهنمای مقدار می باشد.

پمپ تغذیه (1) سوخت را از طریق صافی (2) در واحد مخزن ترکیبی می­کشد و سپس سوخت را به محفظه فیلتر سوخت (3) می­فرستد. سپس سوخت از طریق پمپ تخلیه (4)، شیرهای برگشت (5) و فیلتر اولیه (6) با قسمت جداکننده آب (7) جریان می­ یابد. هدف از شیرهای برگشتی جلوگیری از برگشت سوخت به مخزن هنگام خاموش شدن موتور و استفاده از پمپ تخلیه است.

پمپ تخلیه (در هر دو نوع دستی و برقی موجود است) روی محفظه فیلتر بنزین نصب می­شود و برای پمپاژ سوخت (زمانی که موتور خاموش است) هنگام تخلیه سیستم سوخت استفاده می­شود.

توجه 

هنگامی که موتور روشن است از پمپ تخلیه استفاده نکنید.

پمپ تغذیه، سوخت را از داخل محفظه فیلتر سوخت و فیلتر اصلی (8) تا کانال طولی سوخت در سرسیلندر (9) به جریان درمی­آورد. این مجرا برای هر انژکتور پمپاژ (10) سوخت را از طریق مجرای دایره­ای اطراف هر انژکتور در سرسیلندر تامین می­کند.

انژکتورهای پمپاژ، ریل مشترک (11) را تحت فشار قرار می­دهند، که به نوبه خود انژکتورهای پمپاژ و انژکتورها (12) را با سوخت تامین می­کند.

سنسور فشار سوخت (13) روی ریل مشترک فشار سوخت را اندازه گیری می­کند. انژکتورهای پمپاژ، یک سیستم فشار بسته را در ریل مشترک ایجاد می­کنند.

سوخت برگشتی از مجرای سوخت سرسیلندر از طریق دریچه سرریز (14) به محفظه فیلتر بنزین و از طریق دریچه برگشت (15) به مخزن باز می­گردد. شیر سرریز فشار جریان بالا را تنظیم می­کند. یک محدود کننده (16) در لوله برگشت به مخزن وجود دارد که باعث می­شود فشار جریان بالا نیز باقی بماند. سوخت برگشتی با سوخت از مخزن در کانالی که از محفظه فیلتر سوخت عبور می­کند مخلوط می­شود و به ورودی پمپ تغذیه (سمت مکش) کشیده می­شود.

توجه 

کانکتور تک قسمتی است و دارای یک شیر غیرقابل برگشت یکپارچه (15) است، وسایل نقلیه ساخته شده بین سال­های 2012-2020 مجهز به شیر غیرقابل برگشت نیستند.

سوخت برگشتی از مجرای سوخت سرسیلندر نیز برای گرم کردن محفظه فیلتر سوخت استفاده می­شود. به وسیله شیر برگشت، سوخت از طریق دریچه چرخش مجدد به محفظه فیلتر سوخت بازگردانده می­شود (17).

در پمپ تغذیه دو شیر وجود دارد. سوپاپ اطمینان (18) به سوخت اجازه می­دهد تا زمانی که فشار خیلی زیاد است، مثلاً هنگامی که فیلتر بنزین مسدود شده است، به سمت مکش برگردد. شیر برگشت (19) با استفاده از پمپ بنزین به صورت دستی باز می­شود، به این معنی که پمپاژ سوخت با دست راحت ­تر است.

هنگامی که موتور روشن می­شود، سیستم سوخت به طور خودکار تخلیه می­گردد. شیر دریچه هوا (20) روی فیلتر اولیه به خط برگشت به ورودی پمپ تغذیه (سمت مکش) متصل است. هر نوع هوای موجود در فیلتر اولیه می تواند از طریق شیر دریچه هوا از طریق پمپ تغذیه به فیلتر اصلی جریان یابد. در فیلتر اصلی، شیر دریچه هوا (21) به خط برگشت به مخزن سوخت متصل است. شیر دریچه هوا اجازه می­دهد تا هوا همراه با مقدار کمی سوخت به مخزن برگردد. هنگامی که خونریزی کامل شد و دیگر هوا از شیر دریچه هوا عبور نمی کند، شیر پگ (22) توسط سوخت به سمت بالا فشار وارد کند و جریان به خط  برگشت بسته می­شود.

در طول تعویض فیلتر اصلی، دوشاخه سوپاپ در شیر دریچه هوا بسته می­شود تا هنگام بازکردن فیلتر، سوخت خارج نشود. در طول تعویض فیلتر اولیه، از خروج سوخت از شیر سرریز جلوگیری می­شود و پمپ تغذیه پایین تر از محفظه فیلتر سوخت قرار می­گیرد.

توجه 

واحد دوز (23) و سنسور فشار سوخت (24) فقط در انواع مجهز به سیستم AHI تعبیه شده است.

محفظه فیلتر سوخت حاوی مجرایی است که واحد دوز سیستم AHI را با سوخت تامین می­کند. واحد دوز همچنین شامل یک سنسور فشار سوخت است که فشار منبع را بعد از فیلتر اصلی اندازه گیری می­ نماید.

یک سنسور سطح (25) در جداکننده آب سیگنالی را برای اطلاع راننده از وجود آب در سیستم سوخت ارسال می­کند. تخلیه از طریق دکمه ­های روی فرمان انجام می­شود. این شیر تخلیه الکتریکی (26) را از طریق ECU (واحد کنترل موتور) باز می­کند.

اصول بخش فشار بالا

انژکتورها و انژکتورهای پمپاژ: قطعات

سیستم سوخت

1 انژکتور پمپاژ

2 انژکتور غیرپمپاژ

3 مجرای سوخت (در سرسیلندر)

4 ریل مشترک

5 لوله فشار قوی

6 شیر سوزنی

7 سوزن نازل

8 شیر کنترل فشار

9 سیم پیچ برقی

10 فنر سوزنی

11 شیر بدون برگشت

12 پیستون

انژکتور

سیستم سوخت

انژکتور (2) می­تواند در دو حالت بسته (A) یا باز (B) باشد.

(الف) : شیر سوزنی (6) فعال نمی­شود:

فشار زیاد از ریل مشترک (4) هم در بالا و هم پایین سوزن نازل (7) عمل می­کند. فشار سوخت همراه با نیروی فنر سوزنی (10) بر فشار سوخت در پایین غلبه خواهد کرد. از آنجایی که فشار سوخت بر روی هر دو قسمت بالا و پایین سوزن نازل به طور یکسان عمل می­کند، فشار سوخت سوزن نازل را به موقعیت قرارگرفتن در جای خود وادار می­کند. در نتیجه هیچ تزریقی رخ نخواهد داد.

(B) : شیر سوزنی (6) فعال می­شود:

فشار کم از مجرای سوخت (3) در سرسیلندر و فنر سوزن (10) سوزن نازل (7) را به سمت پایین هدایت می کند. فشار زیاد از ریل مشترک (4) سوزن نازل را به سمت بالا هل می­دهد. به دلیل اختلاف فشار، سوزن نازل به سمت بالا کشیده می­شود و سوخت به داخل سیلندر تزریق می­شود. انژکتورهای پمپاژ دارای پنج فاز و مرحله هستند:

(الف): فاز پر کردن

(B): فاز پمپاژ غیر فعال

(C): فاز پمپاژ فعال

(د): آخرین بخش فاز پمپاژ فعال

(E): مرحله تزریق

سیستم سوخت

(الف) : شیر کنترل فشار (8) فعال نمی­شود. پیستون (12) به سمت بالا حرکت می­کند و انژکتور پمپاژ را پر می­کند. شیر سوزنی (6) فعال نشده است (به انژکتور بالا مراجعه کنید).

(B) : شیر کنترل فشار (8) فعال نمی­شود. پیستون (12) به سمت پایین حرکت می­کند و انژکتور پمپاژ را تخلیه می­کند. شیر بدون بازگشت (11) به وسیله فشار داخل ریل مشترک (4) بسته نگه داشته می­شود. شیر سوزنی (6) فعال نشده است (به شکل انژکتور بالا مراجعه کنید).

سیستم سوخت

(C) : شیر کنترل فشار (8) فعال شده و جریان برگشتی به مجرای سوخت (3) (سرسیلندر) را می­ بندد. شیر بدون بازگشت (11) باز می­شود و ریل مشترک (4) توسط پیستون (12) که به سمت پایین حرکت می­کند تحت فشار قرار می­گیرد. شیر سوزنی (6) فعال نشده است (به انژکتور بالا مراجعه کنید). (D) : در حالی که پیستون (12) به سمت پایین ادامه می­دهد، شیر کنترل فشار (8) غیرفعال می­شود. شیر کنترل فشار اکنون فقط با فشار پیستون بسته می­شود. شیر برگشت (11) هنوز باز است و ریل مشترک (4) با حرکت رو به پایین پیستون (12) تحت فشار باقی می­ماند. شیر سوزنی (6) فعال نشده است (به انژکتور بالا مراجعه کنید).

سیستم سوخت

(E) : شیر کنترل فشار (8) فعال نشده است. پیستون (12) به سمت بالا حرکت می­کند و انژکتور پمپاژ را پر می­کند. شیر سوزنی (6) فعال می­شود. فشار کم از مجرای سوخت (3) در سرسیلندر و فنر سوزن (10) سوزن نازل (7) را به سمت پایین هدایت می­کند. فشار زیاد از ریل مشترک (4) سوزن نازل را به سمت بالا هل می دهد. به دلیل اختلاف فشار، سوزن نازل به سمت بالا رانده می­شود و سوخت به داخل سیلندر تزریق می­شود.

سیستم سوخت

زاویه پاشش (1) روی انژکتورها نسبت به مدل­های قبلی (2) کمتر است. انژکتورها با مدل­های قبلی سازگار نیستند.

سیستم سوخت

انژکتور پمپاژ (A) دارای سه قسمت است:

1 بدنه نازل با سوزن نازل

2 بدنه سوپاپ با شیر سوزنی

3 بدنه پمپ با شیر کنترل فشار و شیر برگشت.

انژکتورهای غیر پمپاژ (B) دارای دو بخش هستند:

1 بدنه نازل با سوزن نازل

2 بدنه شیر با شیر سوزنی.

انژکتورها به صورت عمودی بالای مرکز هر سیلندر، بین چهار سوپاپ قرار دارند و توسط یک مهار در جای خود نگه داشته می­شوند. قسمت پایین انژکتور با یک پوشش فولادی ضد زنگ (4) و یک حلقه O (5) از محفظه خنک کننده جدا می­شود. فضای دایره­ای شکل برای تامین سوخت در اطراف هر انژکتور با یک حلقه O (6) مهر و موم شده است.

انژکتورها روی کانکتورهای خود دارای علائم زیر هستند:

 • شماره سریال (7)
 • شماره قطعه (8)
 • ماتریس داده (9)
 • کد اصلاح (10)

جداکننده آب

سیستم سوخت

جداکننده آب (1) در پایین فیلتر اولیه نصب شده است.

جداکننده آب شامل بخش­ های زیر است:

 • سنسور سطح آب
 • بخاری سوخت (لوازم جانبی اختیاری)
 • شیر تخلیه الکتریکی (3).

دسته کابل سنسور سطح آب و شیر تخلیه با کانکتور (2) به جداکننده آب متصل می­شود.

پمپ تغذیه سوخت

سیستم سوخت

1 پمپ فرمان                         9 سوپاپ اطمینان

2 شفت                                10 سوپاپ برگشت

3 حلقه O                             11 کانال و مجرا

4 فلنج همراه

5 محفظه پمپ

6 صفحه انتهایی

7 یاتاقان سوزن

8 یاتاقان سوزن

پمپ تغذیه سوخت از نوع دنده­ ای است که بر روی پمپ فرمان (1) نصب شده است. پمپ تغذیه بوسیله شفت سرب (2) پمپ تغذیه هدایت می­شود. مهر و موم واقع بین دو پمپ با یک حلقه O (3) واقع در یک شیار در فلنج پمپ فرمان برق ساخته شده است. انتقال نیرو بین پمپ­ها با فلنج همراه شناور (4) انجام می­شود.

محفظه پمپ (5) و صفحه انتهایی (6) از چدن ساخته شده است. محور چرخ محرک و چرخنده پمپ به ترتیب در یاتاقان های سوزنی (7) و (8) نصب می­شوند. شیر اطمینان (9) پمپ تغذیه در محفظه پمپ و شیر برگشت (10) در صفحه انتهایی پمپ قرار دارد. سوختی که پس از شفت محرک باز می­گردد از طریق مجرای (11) به سمت مکش در پمپ جریان می­یابد.

سیستم مخزن سوخت

سیستم مخزن سوخت، دو مخزنه

توجه

مخازن می­توانند بر اساس پیکربندی و نیاز مشتری به یک اندازه باشند. همیشه اینطور نیست که مخزن اولیه بزرگترین مخزن باشد. هنگامی که اندازه مخزن یکسان است، مخزن سمت راست مخزن اصلی است. اگر اندازه مخزن سمت راست بزرگتر باشد، مخزن اولیه است. اگر اندازه مخزن سمت چپ بزرگتر باشد، مخزن سمت چپ مخزن اولیه است.

سیستم سوخت

1 واحد مخزن اولیه (با سنسور سطح سوخت و دریچه تنفس)

2 واحد مخزن ثانویه (بدون سنسور سطح سوخت)

3 شلنگ هواکش و تمیز کننده هوا

4 خط تامین (بخاری)

5 خط تامین و برگشت (موتور)

مخزن سوخت تکی

سیستم سوخت

1 واحد مخزن سوخت (با سنسور سطح سوخت و سوپاپ هواکش)

2 پاک کننده هوا (متصل به شلنگ هواکش)

3 لوله تامین و برگشت (موتور)

4 لوله تامین بخاری (اختیاری)

سنسور سطح

توجه 

سنسور سطح برای نصب مخزن تکی و دوگانه کاربرد دارد.

سیستم سوخت

1 اتصال سوخت (خط برگشت موتور)

2 اتصال سوخت (خط تامین موتور)

3 تهویه مخزن سوخت (فشار در اتصال)

4 خط تغذیه اتصال سوخت (تجهیزات اضافی) (فشار متصل به برق)

5 اتصال برق

سنسور سطح

توجه 

سنسور سطح قابل اجرا برای نصب مخزن تکی و دوگانه است.

سیستم سوخت

1 اتصال سوخت، برگشت، موتور

2 اتصال سوخت، تامین، موتور

3 تهویه، مخزن سوخت. فشار در هنگام اتصال

4 اتصال سوخت، تجهیزات اضافی، منبع تغذیه فشار در هنگام اتصال

5 اتصال برق

پاک کننده هوا، مخزن سوخت

سیستم سوخت

فیلتر پاک کننده هوا به شلنگ هواکش در هر مخزن نصب می­شود. این کار برای جلوگیری از خطر خرابی مخزن است. دستگاه تصفیه هوا روی شاسی نصب شده است.

توجه

برخی از خودروهای دارای مخزن دوگانه پلاستیکی تنها دارای یک پاک کننده هوا و شلنگ هواکشی هستند که فقط به مخزن اصلی متصل است.

تجهیزات مخزن سوخت

سیستم سوخت

یک کیت برای پرکننده مخزن سوخت وجود دارد که شامل یک درپوش سوخت قابل قفل (A) ، دستگاه ضد ریزش (B) و یک دستگاه ضد سیفون (C) است.

 برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟
دیدگاه ها
 • کاربر میهمان 1403/02/18
  🙏🙏🙏🙏
 • کاربر میهمان 1403/02/17
  اوکی عالی بود ممنون از آموزش ❤️❤️❤️
 • کاربر میهمان 1403/02/17
  عالی‌بود
 • کاربر میهمان 1403/02/17
  عالی‌بود
 • کاربر میهمان 1403/02/17
  هشدار برای فشار تغذیه سوخت