تعویض شیر خروجی هوا

تعویض شیر خروجی هوا

ممکن است تصاویر با خودروی واقعی در حال کار کمی متفاوت باشد. با این حال، اجزای اصلی مورد توجه در این اطلاعات تا حد امکان دقیق نشان داده شده است.

تمام بست­های رزوه­ای که مشخصات گشتاور سفت کننده در اطلاعات وجود ندارد، تا یک گشتاور استاندارد سفت می­شوند. گشتاورهای استاندارد در مشخصات زیر موجود هستند:

گشتاورهای سفت کننده استاندارد

اعلام خطر: خطر آسیب جدی وجود خواهد داشت:

اگر اقدامات احتیاطی مناسب انجام نشده باشد، می­توان خودرو را به حرکت در آورد و راه انداخت.

▶قبل از روشن کردن موتور، دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهید و ترمز دستی را بکشید.

احتیاط: خطر خسارت مادی وجود دارد؛

سوخت آلوده می­تواند به سیستم سوخت رسانی و انژکتورها آسیب برساند.

▶هرگز سوخت را از فیلتر قبلی خودرو به فیلتر جدید نریزید.

خطر آسیب جدی شخصی یا منجر به مرگ:

کار بر روی سیستم سوخت در حضور شعله، جرقه یا سطوح داغ می­تواند منجر به آتش سوزی شود.

▶ در هنگام سیگار کشیدن، در حضور شعله، جرقه یا سطوح داغ، هیچ بخشی از سیستم سوخت را سرویس نکنید.

احتیاط: خطر خسارت مادی:

خطر ورود ناخالصی­ ها به سیستم سوخت.

▶ هنگام انجام هر کاری بر روی سیستم سوخت، از حداکثر میزان تمیزی اطمینان حاصل کنید.

خطر آسیب جدی شخصی یا منجر به مرگ:

عدم حرکت صحیح خودرو می­تواند منجر به آسیب جدی شخصی یا مرگ شود.

▶ قبل از کار با وسیله نقلیه، ترمز دستی را بکشید، اهرم دنده را در حالت خنثی قرار دهید و چرخ­ها را از کار بیاندازید.

احتیاط: خطر آسیب شخصی

ذرات معلق ممکن است پاشیده شوند و به چشم آسیب برسانند. کار با دستگاه هوای فشرده می­تواند باعث اختلال شنوایی شود.

▶ هنگام کار با دستگاه هوای فشرده همیشه از عینک ایمنی و گوشی محافظ شنوایی استفاده کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

  1. اطراف فیلتر را تمیز کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

  1. کابل را آزاد کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

  1. کانکتور را جدا کنید.

توجه : از کانکتور محافظت کنید.

  1. ابزار (A) را نصب کنید.

مواد مورد نیاز جهت این کار: آچار فیلتر روغن

  1. اجزای آن را از یکدیگر جدا کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

  1. ابزار (A) را نصب کنید.

دستگاه مورد نیاز: یک ابزار کِشنده

  1. کاسه موتور را بردارید.

تعویض شیر خروجی هوا

8 . سیال جمع شده را در یک مرکز بازیافت مواد محترقه تخلیه کنید.

.9 این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

شرایطی مانند:

  • اگر هنگام برداشتن فیلتر بنزین، شیر برگشت نشت کند.

▶ شیر برگشت را با استفاده از عملیات تعویض کنید: شیر برگشت، محفظه فیلتر سوخت را، تعویض کنید.

10. شیر و توپی را بردارید.

تعویض شیر خروجی هوا

11. ابزار (A) را نصب کنید.

مواد مورد نیاز: آچار فیلتر روغن

12. فیلتر بنزین را بردارید.

تعویض شیر خروجی هوا

13. شیر را نصب کنید.

14. شیر را با گشتاور مناسب سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز جهت سفت شدن: شیر، دریچه تخلیه هوا

تعویض شیر خروجی هوا

15. سطح تماس را تمیز کنید.

16. روغن را به کاسه نمد بمالید.

17. فیلتر بنزین را نصب کنید.

راهنما: از فیلترهای سوخت با عمر طولانی استفاده کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

18. کاسه فیلتر را تمیز کنید.

توجه: از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

19. بررسی کنید که ویپ هول مسدود نشده باشد.

تعویض شیر خروجی هوا

20. سنسور را وارسی کنید.

توجه: رسوبات روی سنسور سطح، تأثیری بر عملکرد بخش جداکننده آب ندارد. بخش جداکننده آب را صرفاً به دلیل وجود رسوبات تعویض نکنید.

تعویض شیر خروجی هوا

21. واشر را نصب کنید.

22. روغن موتور را روی آن بمالید. مواد مورد نیاز: روغن موتور دیزل

تعویض شیر خروجی هوا

23. فیلتر را نصب کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

24. روغن موتور را به کاسه نمد بمالید.

مواد مورد نیاز: روغن موتور دیزل

25. اجزا را با یکدیگر مونتاژ کرده و سوار کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

26. کانکتور را وصل کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

27. کابل را وصل کنید.

28. شیلنگ اگزوز را روی لوله اگزوز نصب کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

29. اهرم دنده را در حالت خلاص قرار دهید.

توجه: مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است.

30. موتور را روشن کنید (روی موقعیت 3)

تعویض شیر خروجی هوا

31. ماشین را از نظر نشتی بررسی کنید.

32. کلید را در موقعیت (0) قرار دهید.

تعویض شیر خروجی هوا

33. شیلنگ اگزوز را جدا کنید.

تعویض شیر خروجی هوا

دیدگاه شما چیست؟