سرویس محفظه فیلتر سوخت موتور

تمام بست های رزوه ای که اطلاعات مشخصات گشتاور سفت کننده، در دسترس نیست، تا یک گشتاور استاندارد سفت می شوند. گشتاورهای استاندارد در مشخصات زیر موجود هستند. ➠

گشتاورهای سفت کننده استاندارد

 خطر

اگر اقدامات احتیاطی لازم امنیتی انجام نشده باشد، خودرو می تواند در حالت حرکت قرار گیرد.

قبل از روشن کردن موتور، اهرم دنده را در حالت خلاص قرار دهید و ترمز دستی را فشار دهید.

احتیاط :خطر آسیب مادی.

سوخت آلوده می‌تواند به سیستم سوخت و انژکتورها آسیب برساند.

▪ هرگز سوخت را از فیلتر قدیمی به فیلتر جدید نریزید.

خطر آسیب جدی شخصی یا مرگ

کار بر روی سیستم سوخت در حضور شعله‌ها، جرقه‌ها یا سطوح داغ می‌تواند منجر به آتش‌سوزی شود.

▶  در هنگام سیگار کشیدن، در حضور شعله، جرقه یا سطوح داغ، هیچ بخشی از سیستم سوخت را سرویس نکنید.

 احتیاط : خطر آسیب مادی.

خطر وارد شدن ناخالصی ها به سیستم سوخت.

هنگام انجام هر کاری بر روی سیستم سوخت، از شرایط حداکثر تمیزی اطمینان حاصل کنید.

احتیاط : سپر حرارتی

تیغه صدا همچنین یک سپر حرارتی برای جلوگیری از رسیدن هوای گرم به قطعات اطراف است.

▶  همیشه پس از تعمیر، محافظ حرارتی / بافل صدا را دوباره نصب کنید. آسیب دیدگی را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید.

احتیاط :خطر صدمه شخصی.

ذرات سست می‌توانند به چشم‌ها آسیب برسانند. کار با هوای فشرده می‌تواند باعث اختلال در شنوایی شود.

▪ همیشه عینک ایمنی و حفاظت شنوایی را هنگام کار با هوای فشرده بپوشید.

ابزارهای خاص

11666167 -88800233- 8800422 -9992976

1 . درپوش پر کننده را بردارید.

یادداشت : اجازه دهید فشار کاهش یابد.

2 . درپوش پرکننده را نصب کنید.

3 . این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

شرایط

  • اگر خودرو دارای زنگ هشدار است

▪ تنظیم کلید در موقعیت II.

دکمه را  پایین نگه دارید (1).

▶  دکمه را فشار دهید (2).

 یادداشت : بررسی کنید که لامپ LED وضعیت هشدار به طور مداوم روشن و می درخشد که این حالت سرویس را نشان می دهد.

4 . این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

 شرایط

  • حالت کارگاهی 'hibernate' را فعال کنید.

▪  کلید را از استارت بردارید (1).

▶ دکمه را برای فلاشرهای هشدار (2) فشار دهید.

▶ دکمه فلش هشدار را فشار دهید و پایین نگه دارید (3).

شرایط

  • دکمه را حداقل 5 ثانیه نگه دارید.

داده‌های فناوری

در صورت موفقیت آمیز بودن فرآیند: وقتی در باز می شود، چراغ و چراغ داخلی خاموش می شوند

حداقل 30 ثانیه صبر کنید (4).

اتصال کابل را از ترمینال منفی قطع  (5).

5. اسپویلر سقف را قفل کنید.

6. اهرم دنده را در حالت خلاص قرار دهید.

7. ترمز دستی را فشار دهید.

8. از کابین خارج شوید.

خطر جراحت جدی یا مرگ.

کابینی که به سمت انتهایی کج نشده باشد یک خطر ایمنی است.

▪ کار در کابینی که کاملاً کج نشده باشد، زیر یا جلوی آن ممنوع است.

▪ هنگام کج کردن کابین، هیچ فردی نباید در داخل، زیر یا جلوی کابین بماند.

▪ همیشه کابین را به سمت انتهایی کج کنید.

احتیاط : خطر آسیب مادی.

در صورت عدم ثابت نگه داشتن مواد شل در کابین، بستن تمام درها و داشتن فضای کافی در جلوی خودرو، قبل از کج کردن کابین ممکن است منجر به آسیب مادی شود.

▪ قبل از کج کردن، تمام مواد آزاد داخل کابین را محکم کنید.

▪ از بسته بودن تمام درها اطمینان حاصل کنید.

▪ قبل از کج کردن کابین از وجود فضای کافی در جلوی خودرو اطمینان حاصل کنید

9. کابین را به جلو کج کنید.

یادداشت : قبل از برداشتن شیلنگ ها یا لوله ها، سیستم پنوماتیک باید کم فشار شود.

10. ابزار را نصب کنید.

11. فشار پنوماتیک را از تمام مخازن تخلیه کنید.

12. حفره صدا را بردارید.

13. اطراف اتصالات خط سوخت را تمیز کنید.

یادداشت : از جمله زبانه های قفل اتصال سریع.

14 . شیلنگ‌ها رو بردارید.

راهنمای سرویس : برای برداشتن کانکتور فقط باید یک زبانه را فشار دهید.

15. برای جلوگیری از آلودگی لوله های سوخت را خالی کنید.

16. گیره کابل را بردارید.

17. پیچ را بردارید.

18. اتصال‌ها را قطع کنید.

یادداشت : از کانکتورها محافظت کنید

19 . مهره را بردارید.

20 . شیلنگ ها را بردارید.

یادداشت : از مغزی ها محافظت کنید.

21. گیره کابل را حذف کنید.

22. گیره‌های کابل را بردارید.

 یادداشت : شیلنگ رو آزاد کنید

23. شیلنگ ها رو بردارید

24. برای جلوگیری از آلودگی، لوله سوخت را خالی کنید.

25 . لوله را بردارید.

 یادداشت : از ابزار (A) استفاده کنید.

 یادداشت : از لوله محافظت کنید.

26 . مهره را شل کنید.

27 . لوله را بردارید.

یادداشت : از لوله محافظت کنید.

 28 .  یک کانتینر را در زیر محفظه فیلتر قرار دهید.

29 .  اطراف فیلتر سوخت را تمیز کنید.

30 . ابزار (A) را نصب کنید.

31 . فیلتر سوخت را بردارید.

32 . مایع جمع آوری شده را در یک مرکز بازیافت تخلیه کنید.

33 . اطراف فیلتر را تمیز کنید.

34 . کابل را آزاد کنید.

35 . اتصال را قطع کنید.

یادداشت :  از رابط محافظت کنید.

36 . ابزار (A) را نصب کنید.

37 .  مجموعه را بردارید.

38 . ابزار (A) را نصب کنید.

39 . کاسه را بردارید.

40. پیچ ها را بردارید.

41. مجموعه را بردارید.

 42 . مایع جمع آوری شده را در یک مرکز بازیافت تخلیه کنید.

 43 . پیچ‌ها را بردارید.

44 . ماژول کنترل را حذف کنید.

45 . ماژول کنترل را به محفظه فیلتر سوخت جدید انتقال دهید.

46 . پیچ ها را نصب کنید.

47 . گشتاور پیچ‌ها را محکم می‌کند.

48 . مجموعه را نصب کنید.

49 . پیچ ها را نصب کنید.

50 . کاسه را تمیز کنید.

یادداشت : از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده کنید.

51 . واشر را نصب کنید.

52 . واشر را به سوخت آغشته کنید.

53 . فیلتر را نصب کنید.

یادداشت : از یک بخش جدید استفاده کنید.

54 . O-حلقه را به سوخت آغشته کنید.

55 . مجموعه را نصب کنید.

56 . اتصال را وصل کنید.

57 . کابل را نصب کنید.

58 . O-حلقه را به سوخت آغشته کنید.

59 . فیلتر سوخت را نصب کنید.

یادداشت : از یک بخش جدید استفاده کنید.

60 . لوله را نصب کنید.

61 . گشتاور مهره را محکم می‌کند.

62 . لوله را نصب کنید.

63 . لوله ها را نصب کنید.

یادداشت : اطمینان حاصل کنید که رابط در محل خود کلیک می کند.

یادداشت : شیلنگ را بکشید تا مطمئن شوید که رابط شل نیست.

64 . این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

شرایط

  • اگر یکی از موارد بررسی شکست بخورد.

✓ شیلنگ را جایگزین کنید.

65 . گیره های کابل را نصب کنید.

66 . لوله ها را نصب کنید.

یادداشت : اطمینان حاصل کنید که رابط در محل خود کلیک می کند.

یادداشت : شیلنگ را بکشید تا مطمئن شوید که رابط شل نیست.

67 . این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

 شرایط

اگر یکی از موارد بررسی شکست بخورد.

شیلنگ را جایگزین کنید.

68 . مهره را نصب کنید.

69 . گیره کابل را نصب کنید.

 یادداشت : از یک بخش جدید استفاده کنید.

70 . رابط ها را متصل کنید.

71 . پیچ را نصب کنید.

72 . گیره کابل را نصب کنید.

یادداشت : از یک بخش جدید استفاده کنید.

73 . لوله ها را نصب کنید.

یادداشت : اطمینان حاصل کنید که رابط در محل خود کلیک می کند.

یادداشت : شیلنگ را بکشید تا مطمئن شوید که رابط شل نیست.

74 .  این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

شرایط

اگر یکی از موارد بررسی شکست بخورد.

شیلنگ را جایگزین کنید.

75 . مغزی را (A) وصل کنید.

76 . سیستم پنوماتیک را پر کنید.

77 . کابل را به ترمینال منفی وصل کنید (1).

78 . برای پایانه‌های باتری و پایانه‌های کابل محافظ اعمال کنید.

مواد مورد نیاز

گریس برنامه های برق

79 . وارد کردن کلید (2).

80 . این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شود.

  شرایط

 اگه ماشین زنگ خطر داشته باشد.

کلید را در موقعیت دوم قرار بدهید.

دکمه را پایین نگه دارید (1).

دکمه را فشار دهید (2).

یادداشت : بررسی کنید که چراغ LED برای وضعیت هشدار خاموش شود.

 یادداشت :  درموتورهای با پمپ دستی، جدا شدن روغن از گریس سیستم سوخت تنها زمانی مورد نیاز است که کل سیستم سوخت تخلیه شده باشد.

81 . پمپ با دست حدود 200 بار.

یادداشت : هیچ اتصالی باز نشود.

82 .  شیلنگ اگزوز را در لوله اگزوز نصب کنید.

83 . اهرم دنده را خلاص بگذارید.

یادداشت : اطمینان حاصل کنید که ترمز دستی اعمال می شود.

84 . موتور را روشن کنید (3).

85 . تعمیر را برای نشت بررسی کنید.

86 . سطح روغن فرمان را چک کنید.

یادداشت : در صورت لزوم شارژ کنید.

87 . کلید را در موقعیت قرار دهید (0).

88 . شیلنگ اگزوز را بردارید.

89 . نوار صوتی را نصب کنید.

 خطر جراحت جدی یا مرگ.

کابینی که به سمت انتهایی کج نشده باشد یک خطر ایمنی است.

▪ کار در کابینی که کاملاً کج نشده باشد، زیر یا جلوی آن ممنوع است.

▪ هنگام کج کردن کابین، هیچ فردی نباید در داخل، زیر یا جلوی کابین بماند.

▪ همیشه کابین را به سمت انتهایی کج کنید.

90. کابین را به عقب برگردانید.

 برای خرید لوازم یدکی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟