تعویض روغن و فیلتر روغن 2023

تمام بست‌های رزوه‌ای که مشخصه گشتاور سفت کننده در اطلاعات ندارد، تا یک گشتاور استاندارد سفت می‌شوند. گشتاورهای استاندارد در مشخصه زیر موجود هستند.

 1. قرار دادن یک کانتینر تخلیه
 2. برداشتن درپوش تخلیه
 3. تخلیه روغن موتور

راهنمایی خدمات

برای جلوگیری از ریختن روغن، پس از تخلیه کاسه ­ها، شمع ­های تخلیه را بطور موقت بار دیگر نصب کنید.

 1. تمیز کردن محیط اطراف
 2. برداشت فیلترها
 3. برداشت واشرها

 1. برداشتن فیلتر المنت­ها از کاسه ­ها

توجه

اجازه دهید باقیمانده روغن از کاسه فیلتر خارج شود.

راهنمایی خدمات

کاسه­ های فیلتر را وارونه کنید.

 1. فیلتر المنت­ها را ببندید.

توجه

از قطعات جدید استفاده کنید.

 1. مطمئن شوید که پایپ در جای درست قرار گرفته و سفت شده است.
 2. واشرها را ببندید.

توجه

از قطعات جدید استفاده کنید.

توجه

مطمئن شوید که واشرها از روغن تازه پوشیده می­شوند.

 1. فیلترها را ببندید.
 2. فیلترها را را با  نیروی چرخشی سفت کنید.

نیروی چرخشی سفت شدن

فیلتر روغن   25  +5 0نانومتر

 1. درپوش تخلیه را ببندید.

توجه

از قطعات جدید استفاده کنید.

توجه

مطمئن شوید که واشرها از روغن تازه پوشیده شده اند.

 1. درپوش تخلیه را با نیروی چرخشی سفت کنید.

نیروی چرخشی سفت  کردن

فیلتر روغن، درپوش تخلیه   5  +5 0نانومتر

 1. درپوش تخلیه را ببندید.

توجه

همواره از واشر جدید استفاده کنید.

 1. با نیروی چرخشی درپوش را سفت کنید.

نیروی چرخشی سفت  کردن

تشتک روغن، درپوش تخلیه  10 ±60 نانومتر

 1. روغن موتور را پر کنید.

دیدگاه شما چیست؟