تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

 تعویض فیلتر، جداکننده آب

تمام بست های رزوه‌دار که مشخصات گشتاور سفتی اتصالات رزوه‌‌دارشان موجود نیست، تا استاندارد یک گشتاور سفت می‌شوند. گشتاورهای استاندارد در مشخصات زیر موجود است.

گشتاوردهای سفت کننده استاندارد

خطر خسارت مادی.

سوخت آلوده می تواند به سیستم سوخت رسانی و انژکتورها آسیب برساند.

هرگز سوخت را از فیلتر قدیمی به فیلتر جدید نریزید.

خطر آسیب جدی شخصی یا مرگ

کار بر روی سیستم سوخت در حضور شعله، جرقه یا سطوح داغ می تواند منجر به آتش سوزی شود.

در هنگام سیگار کشیدن، در حضور شعله، جرقه یا سطوح داغ، هیچ بخشی از سیستم سوخت را سرویس نکنید.

خطر خسارت مادی.

خطر ورود ناخالصی ها به سیستم سوخت.

هنگام انجام هر کاری بر روی سیستم سوخت، از شرایط حداکثر تمیزی اطمینان حاصل کنید.

خطر آسیب شدید شخصی یا مرگ.

عدم حرکت صحیح خودرو می تواند منجر به آسیب جدی شخصی یا مرگ شود.

قبل از کار بر روی خودرو، ترمز دستی را فشار دهید، اهرم دنده را در حالت خنثی قرار دهید و چرخ ها را محکم کنید.

خطر آسیب شخصی

ذرات سست می توانند پاشیده شوند و به چشم آسیب برسانند. کار با هوای فشرده می تواند باعث اختلال شنوایی شود.

هنگام کار با هوای فشرده همیشه از عینک ایمنی و محافظ شنوایی استفاده کنید.

  1. یک ظرف را در زیر محفظه فیلتر قرار دهید.
  2. اطراف فیلتر سوخت را تمیز کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

  1. بند کابل را بردارید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

  1. کابل را رها کنید.
  2. کانکتور را جدا کنید.

نکته: از کانکتور محافظت کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

  1. کاسه فیلتر را بردارید.

نکته: از یک سوکت استاندارد 41 میلی متری استفاده کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

  1. مایع جمع آوری شده را در یک مرکز بازیافت تخلیه کنید.
  2. قسمت فیلتر را از کاسه خارج کنید.

نکته: از انبردست تمیز استفاده کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

  1. حلقه O را بردارید.

نکته: شیار را تمیز کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

10.کاسه را تمیز کنید.

نکته: از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

11.بررسی کنید که سوراخ گریه مسدود نشده باشد.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

12. سنسور را بررسی کنید

نکته: رسوبات روی سنسور سطح بر عملکرد جداکننده آب تأثیر نمی گذارد.

نکته: جداکننده آب را صرفاً به دلیل رسوبات تعویض نکنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

13. اورینگ را نصب کنید.

نکته: از قسمت جدید استفاده کنید.

راهنمایی خدمات: خود روغن کاری می شود.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

14. درج فیلتر را داخل کاسه نصب کنید

نکته: از قسمت جدید استفاده کنید.

نکته: دنده های روی پوشش بالای فیلتر باید در شیارها قرار بگیرند.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

15. کاسه فیلتر را نصب کنید.

نکته: آسیب های احتمالی و ترک ها یا آسیب های سطحی را بررسی کنید.

نکته: موقعیت تکیه گاه کابل پایینی را بررسی کنید.

16. با گشتاور کاسه را سفت کنید.

گشتاور سفت شدن: جداکننده آب، فیلتر.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

17. کانکتور را وصل کنید.

18. کابل را نصب کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

19. بند کابل را نصب کنید.

نکته: از قسمت جدید استفاده کنید.

تعویض فیلتر آبگیر ولوو 2023

دیدگاه شما چیست؟