آموزش تعویض وب موتور یورو شش

  تعویض شیر کنترلی VEB

ممکن است تصاویر با خودروی واقعی در حال سرویس دهی کمی متفاوت باشد. با این حال، مولفه ­های اصلی که در این اطلاعات به آن پرداخته شده است تا حد امکان دقیق نمایش داده می­شوند.

خطر آسیب جدی

اگر اقدامات امنیتی مناسب انجام نشده باشد، می­تواند موجب به حرکت درآمدن خودرو شود.

× پیش از روشن کردن موتور، دنده را در حالت خلاص قرار داده و ترمز دستی را بکشید.

خطر خسارت مادی

خطر وارد شدن ناخالصی به داخل سیستم سوخت.

× در هنگام انجام هرگونه کار بر روی سیستم سوخت، از حداکثر شرایط تمیزی اطمینان حاصل کنید.

خطر آسیب پوستی

فشار بالای سوخت

× سیستم سوخت رسانی ممکن است تحت فشار باشد. هنگام کار بر روی سیستم سوخت رسانی، قسمت اول را با احتیاط جدا کنید.

خطر آسیب شخصی جدی یا مرگ

سیستم سوخت رسانی ریلی مشترک فشار سوخت بسیار بالایی دارد (2000 بار). چنین فشار بالایی می­تواند به پوست و بدن انسان نفوذ کرده و منجر به التهاب شدید شود که موجب آسیب جدی یا مرگ می­شود.

× مهره لوله فشار را به تدریج شل کنید تا فشار سوخت در سیستم سوخت رسانی ریلی مشترک آزاد شود.

خطر خسارت مادی

خطر ورود ناخالصی­ ها به سیستم سوخت.

× با استفاده از کیت محافظ تمام روزنه­ های سیستم سوخت را ببندید. این محافظ­ها را تا زمان اتصال مجدد برندارید.

سپرهای گرماگیر

بافل صدا نیز یک سپر گرماگیر برای جلوگیری از رسیدن هوای گرم به اجزای اطراف است.

× همیشه پس از تعمیر، سپر گرماگیر/بافل صدا را دوباره نصب کنید. آسیب دیدگی را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید.

خطر خسارت مادی

نشت داخلی روغن، فشار کم روغن در پل انگشتی سوپاپ، تأثیر کم بر روی ترمز موتور VEB، ممکن است موجب ذوب پوشش شیر شود.

× لوله را بدون پیچ نصب کنید تا از پیش تنیدگی غیر ضروری جلوگیری شود. اگر لوله برداشته شده است، لوله را به همراه حلقه ­های آب بندی تعویض کنید.

خطر آسیب پوستی

گریس، روغن و مواد شیمیایی می­توانند باعث آسیب پوست و چشم شوند. روغن ها و چربی ­ها می­توانند موجب آکنه و اگزما شوند. یک روان کننده استفاده شده مضرتر از روان کننده استفاده نشده است.

× هنگام کار با گریس، روغن و مواد شیمیایی باید از تجهیزات حفاظتی مانند دستکش و محافظ چشم استفاده شود.

خطر خسارت مادی

اجسام آلوده و خارجی می­توانند به سیستم روان کننده صدمه بزنند.

× از پاکیزگی محیط کار اطمینان حاصل کنید.

× فوراً دهانه­ ها را بپوشانید یا درپوش بگذارید. اگر کار بر روی قطعات برداشته شده مختل شد، قطعات را بپوشانید.

× اطمینان حاصل کنید که ابزار، دستکش و لباس ­های محافظ تا حد امکان تمیز هستند.

ابزار ویژه

88800474       88890148

 1. این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شده باشد.

شرایط

 خودرو دارای سیستم هشداردهنده باشد

× سوییچ را در وضعیت II قرار دهید.

تعویض وب موتور یورو شش

× دکمه (1) را پایین نگه دارید.

× دکمه (2) را فشار دهید.

توجه

بررسی کنید که لامپ LED وضعیت هشدار به طور مداوم روشن باشد و بدرخشد که نشان دهنده حالت سرویس است.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. این روش را زمانی انجام دهید که شرایط زیر برآورده شده باشد.

شرایط

 فعالسازی حالت “Hibernate”.

× سوییچ را از استارتر خودرو جدا کنید (1).

× دکمه فلاشرهای هشدار را فشار دهید (2).

× دکمه فلاشر هشدار را فشار داده و نگه دارید (3).

شرایط

حداقل 5 ثانیه دکمه را نگه دارید.

داده­ های فنی

در صورت روند موفق:  چراغ بدرقه و چراغ داخلی در زمان باز بودن درب خودرو خاموش هستند.

× حداقل 30 ثانیه صبر کنید (4).

× کابل را از پایانه منفی جدا کنید (5).

تعویض وب موتور یورو شش

 1. اسپویلر سقف را قفل کنید.
 2. دنده را در حالت خلاص قرار دهید.
 3. ترمز دستی را بکشید.
 4. از اتاقک راننده خارج شوید.

خطر آسیب جدی یا مرگ

کابینی که تا انتها خم نشده باشد یک خطر ایمنی محسوب می­شود.

× کار کردن درون، زیر یا جلوی کابینی که کاملاً خم نشده باشد ممنوع است.

× در حین خم کردن کابین، هیچ فردی نباید در داخل، زیر یا جلوی کابین بماند.

× همیشه کابین را تا انتها کج کنید.

خطر خسارت مادی

در صورت عدم ثابت نگه داشتن مواد رها و پراکنده در کابین، نبستن تمام درها و نداشتن فضای کافی در جلوی خودرو، قبل از کج کردن کابین ممکن است منجر به خسارت مادی شود.

× قبل از کج کردن، تمام مواد رها و پراکنده داخل کابین را محکم کنید.

× اطمینان حاصل کنید که تمامی درب­ ها بست ه­اند.

× مطمئن شوید که پیش از کج کردن کابین فضای کافی جلوی خودرو وجود دارد.

 1. کابین را به جلو خم کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. بافل­ های صدا را جدا کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. لوله را جدا کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. پیچ­ها را باز کنید.
 2. پوشش شیر را جدا کنید.

توجه

این امکان وجود دارد که هنگام برداشتن پیچ پوشش شیر، بوش با آن کشیده شود. اگر این اتفاق در امتداد لبه پشتی و پایینی پوشش رخ داد، مراقب باشید که بوش به داخل قطار دنده نیفتد زیرا ممکن است منجر به آسیب موتور شود.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. سوخت را از سرسیلندر تخلیه کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. مهره ­ها را شل کنید.
 2. لوله را جدا کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. آچار را قرار دهید.
 2. مهره و لوله فشار را بپوشانید.

توجه

مراقب پرتاب سوخت باشید، از یک تکه کاغذ یا پارچه تمیز استفاده کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. با باز کردن آهسته مهره، فشار سوخت را در ریل مشترک کاهش دهید.
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. مهره­ های درپوش را بردارید.
 4. لوله را جدا کنید.
 5. تعویض وب موتور یورو شش
 6. لوله­ های دیگر را به همین ترتیب جدا کنید.
 7. تعویض وب موتور یورو شش
 8. تسمه رابط را قطع کنید.
 9. کانکتور را جدا کنید.
 10. تعویض وب موتور یورو شش
 11. پیچ ­ها را جدا کنید.
 12. ریل مشترک را جدا کنید.
 13. تعویض وب موتور یورو شش
 14. کانکتور را جدا کنید.
 15. تعویض وب موتور یورو شش
 16. اطراف شیر را تمیز کنید.
 17. پیچ را جدا کنید.
 18. تعویض وب موتور یورو شش
 19. پیچ­ها را باز کنید.
 20. شیر را جدا کنید.
 21. تعویض وب موتور یورو شش
 22. لوله را بردارید.

نکته

لوله نمی­تواند مجدد استفاده شود.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. حلقه آب بندی را جدا کنید.
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. شیر را تمیز کنید.
 4. سطوح تماسی را تمیز کنید.
 5. پیچ را باز کنید.
 6. اورینگ را تعویض کنید.
 7. اورینگ­ ها را روغن کاری کنید.

مواد مورد نیاز

روغن موتور دیزل

 1. لوله را منتقل کنید.
 2. پیچ را ببندید.

نیروی چرخشی سفت کردن

شیر برقی، پیچ      24 ±4 Nm

مواد مورد نیاز

آچار گشتاور     88890148

تعویض وب موتور یورو شش

 1. شیر را تمیز کنید.
 2. سطوح تماسی را تمیز کنید.
 3. حلقه آب بندی را ببندید.

نکته

از قطعه جدید استفاده کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. اورینگ­ ها را روغن کاری کنید.

مواد مورد نیاز

روغن موتور دیزل

تعویض وب موتور یورو شش

 1. لوله را ببندید.

نکته

از قطعات جدید استفاده کنید.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. شیر را ببندید.
 2. پیچ ­ها را ببندید.
 3. با نیروی چرخشی پیچ ­ها را سفت کنید.

نیروی چرخشی برای سفت کردن

شیر برقی، پیچ     24 ±4 Nm

تعویض وب موتور یورو شش

 1. پیچ را ببندید.
 2. با نیروی چرخشی پیچ را سفت کنید.

نیروی چرخشی برای سفت کردن پیچ

شیر برقی، پیچ     24 ±4 Nm

تعویض وب موتور یورو شش

 1. کانکتور را وصل کنید.
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. ریل مشترک را قرار دهید.
 4. با نیروی چرخشی پیچ ­ها را سفت کنید.

نیروی چرخشی برای سفت کردن پیچ ­ها

ریل مشترک، پیچ     24 ±4 Nm

تعویض وب موتور یورو شش

 1. کانکتور را وصل کنید.
 2. کابل را در جای خود قرار دهید.
 3. تسمه رابط را ببندید.
 4. تعویض وب موتور یورو شش
 5. لوله فشار را ببندید.

نکته

از قطعه جدید استفاده کنید.

نکته

هنگام بستن لوله روغن کاری نکنید.

 1. ابتدا لوله را بر روی ریل مشترک قرار دهید.
 2. مهره­ ها را با دست سفت کنید.
 3. برای جلوگیری از آسیب به لوله فشار در هنگام سفت کردن مهره­ ها، بررسی کنید که به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.
 4. تعویض وب موتور یورو شش
 5. لوله­ های دیگر را هم به همین ترتیب ببندید.

نکته

از قطعات جدید استفاده کنید.

 1. مهره درپوش را با نیروی چرخشی سفت کنید.

نیروی چرخشی سفت کردن

لوله فشار، مهره درپوش     20 ±2 Nm

تعویض وب موتور یورو شش

 1. مهره درپوش را با نیروی چرخشی سفت کنید.

نیروی چرخشی سفت کردن

لوله فشار، مهره درپوش     20 ±2 Nm

مواد مورد نیاز

آچار   88800474

راهنمایی خدمات

ابزار (الف) برای سفت کردن با زاویه طراحی نشده است.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. مهره درپوش را بصورت زاویه­ای سفت  کنید.

نیروی چرخشی سفت کردن

لوله فشار، مهره درپوش (ریل مشترک)     30 درجه

تعویض وب موتور یورو شش

 1. مهره درپوش را بصورت زاویه ­ای سفت  کنید.

نیروی چرخشی سفت کردن

لوله فشار، مهره درپوش (انژکتور)   30 درجه

تعویض وب موتور یورو شش

 1. لوله­ های دیگر را نیز به همین ترتیب سفت کنید.
 2. واشر را تمیز کنید.

نکته

در صورت آسیب دیدن واشر از قطعه جدید استفاده کنید.

 1. اطمینان حاصل کنید که تمامی بوش­ها در جای خود در چارچوب قرار دارند.
 2. در صورت اجرا شدن شرایط زیر این روش را انجام دهید.

شرایط

اگر هر یک از بوش­ها گم شده باشد.

× چارچوب را تعویض کنید.

 1. پوشش شیر را قرار دهید.
 2. پیچ ­ها را ببندید.
 3. تعویض وب موتور یورو شش
 4. پیچ ­ها را با نیروی چرخشی سفت  کنید.

نیروی چرخشی سفت کردن

پوشش شیر، پیچ    توالی سفت  کردن: 20-1      24 ±4 Nm

تعویض وب موتور یورو شش

 1. لوله را در جایش قرار دهید.
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. بافل­ های صدا را ببندید.
 4. تعویض وب موتور یورو شش
 5. کابل را به پایانه منفی متصل کنید.
 6. برای پایانه­ های باتری و کابل از محافظ استفاده کنید.

مواد مورد نیاز

گریس با کاربرد برقی

 1. سوییچ را وارد کنید (2).
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. در صورت اجرا شدن شرابط زیر از این روش استفاده کنید.

شرایط

اگر خودرو یک علامت هشدار دارد.

× سوییچ را در حالت II قرار دهید.

تعویض وب موتور یورو شش

× دکمه (1) را نگه دارید.

× دکمه (2) را فشار دهید.

توجه

بررسی کنید که لامپ LED وضعیت هشدار خاموش می­شود.

تعویض وب موتور یورو شش

 1. شیلنگ اگزوز را بر روی لوله اگزوز قرار دهید.
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. دنده را در حالت خلاص قرار دهید.

توجه

توجه کنید که ترمز دستی کشیده شده باشد.

 1. موتور را روشن کنید (3).
 2. تعویض وب موتور یورو شش
 3. تعمیر نشتی را چک کنید.
 4. DTC را بر اساس دستورالعمل ابزار تشخیصی حذف کنید.

خطر آسیب جدی یا مرگ

کابینی که تا انتها خم نشده باشد یک خطر ایمنی است.

× کار کردن درون، زیر یا جلوی کابینی که بطور کامل خم نشده باشد ممنوع است.

× در حین خم کردن کابین، هیچ فردی نباید در داخل، زیر یا جلوی کابین بماند.

× همیشه کابین را به انتها خم کنید.

 1. کابین را به حالت اول برگردانید.
 2. تعویض وب موتور یورو شش
دیدگاه شما چیست؟