روش نصب لوله دمنده مخصوص نظافت

لوله دمنده مخصوص نظافت FH(4) FM(4)

نصب لوله دمنده

در این راهنما به توصیف نحوه نصب لوله دمنده مخصوص نظافت در کامیون های مدل FH(4) و FM(4) می‌پردازیم.

دستور العمل های نصب برای کیت لوازم جانبی و قطعات یدکی طبق موارد زیر اعمال می‌شود:

نکته: محتوای این راهنمای نصب قطعات یدکی صرفاً برای استفاده پرسنل تعلیم دیده و مشغول به کار در تعمیرگاه های خدماتی شرکت ولوو تراکس و سایر تعمیرگاه های دارای مجوز می‌باشد. ولوو تراکس مسئولیت هیچگونه آسیب فیزیکی به شخص یا کالا در صورت عدم پیروی از دستور العمل ها، یا اجرای آنها توسط افراد غیرتعلیم دیده را نمی‌پذیرد.

22354897 (کیت مونتاژ)

21248577 (لوله دمنده مخصوص نظافت)

فرایند نصب اساساً شامل این موارد است:

 • نصب، کیت مونتاژ.
 • نصب، لوله دمنده مخصوص نظافت.

طرزکار سرویس

88537-2 نصب جدید، برای لوله دمنده

مراحل کلی برای نصب در کامیون های مدل FH(4)و  FM(4)

 نصب لوله دمنده

 نکته: تصاویر موجود در این دفترچه برای مدل های دیگر خودرو و موتور نیز تقریباً یکسان هستند. صرفاً در برخی از جزئیات، ممکن است با آنچه اینجا مشاهده می‌کنید، تفاوت هایی وجود داشته باشد. در اکثر موارد می‌توان توضیحات و تصاویر را برای کامیون هایی که صندلی راننده در سمت راست قرار دارد، به صورت برعکس اجرا کرد.

در زمان نصب، سیم‌کشی حتماً می‌بایست با کابل اتصال موجود یا محل مناسب چفت شود.

خطر آسیب کالا وجود دارد. سطوح و ورقات رنگ شده به سادگی در صورت استفاده از ابزار نامناسب، آسیب پذیر هستند. تنها از ابزار پلاستیکی شماره 88890222 برای استفاده برروی قطعات حساس استفاده کنید.

 1. در لوله هوا، یک سوراخ متناسب (همانطور که در قسمت A شکل مشاهده می‌کنید) برای اتصال آهنربای B ایجاد کنید.
 2. صندلی راننده را به جلو ببرید، سپس لوله خرطوم مانند هوای کنار صندلی را جدا کنید. از ابزار شماره 992302 استفاده کرده تا شیء پستانک مانند موجود را خارج کنید.
 3. نصب لوله دمنده

روش نصب در کامیون های FM (4)

 1. شیء پستانک مانند T را نصب کنید.

قسمتی از خرطوم موجود را که میان پستانک T و پستانک محل اتصال قرار می‌گیرد، قطع کنید. پستانک اتصال را مطابق تصویر محکم کنید.

نکته: از ابزار مناسب برای شل کردن B استفاده کنید. آهنربا باید محکم در محل قرار گیرد.

توجه: اطمینان حاصل کنید تا خشاب قرمز (F در شکل) به گونه ای قرار گیرد که دسترسی مناسب برای اتصال لوله دمنده فراهم شود.

نصب لوله دمنده

 1. کابل را مطابق مورد D و C در شکل برای اتصال فرمان الکتریکی، محکم کنید.
 2. نصب لوله دمنده
 3. قسمتی از خرطوم همراه را که درمیان فضای بین پستانک T و پستانک اتصال قرار می‌گیرد، قطع کنید. سپس پستانک T و پستانک اتصال را مطابق تصویر، محکم کنید.

نصب لوله دمنده

توجه: اطمینان حاصل کنید تا خشاب قرمز (F در شکل) به گونه ای قرار گیرد که دسترسی مناسب برای اتصال لوله دمنده فراهم شود.

روش نصب در کامیون های FH (4) و FM (4)

 1. لوله دمنده را به پستانک محل اتصال، و خرطوم هوا را به یک ناحیه فلزی پشت یا کنار صندلی راننده متصل کنید.

نصب لوله دمنده

 1. حال ببینید که آیا وسیله کار می‌کند یا خیر.
دیدگاه شما چیست؟